Warszawa: zakończyło się spotkanie przywódców państw grupy V4 i krajów Beneluksu

W Warszawie zakończyło się wspólne spotkanie szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej i państw Beneluksu. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, polityki migracyjnej oraz przyszłości Unii Europejskiej. W dzisiejszym szczycie, obok Polski udział wzięły Węgry, Czechy, Słowacja, Belgia, Holandia i Luksemburg.

Przywódcy państw podkreślili, że w obliczu kryzysu Unii Europejskiej trzeba podejmować dialog w nowym, poszerzonym formacie.

Szefowie rządów wskazali, że choć poszczególne państwa różnią się, m. in. w kwestii polityki migracyjnej, istnieje pole do porozumienia. Chodzi np. o potwierdzoną przez premierów potrzebę jak najwcześniejszego oddzielania uchodźców od imigrantów.

Premierzy zaakcentowali wspólne stanowisko w zakresie bezpieczeństwa. Zgodnie stwierdzili, że istnieje pilna potrzeba budowania mocnej obronności.

Spotkaliśmy się po to, aby rozmawiać i szukać rozwiązań, które pomogą budować dobrą przyszłość Unii Europejskiej – wskazała premier Beata Szydło. Szefowa rządu dodała, że istotną kwestią jest mądra polityka wschodnia.

To było dobre, otwarte i szczere spotkanie. Usłyszeliśmy dziś o wielu istotnych dla naszych państw i obywateli sprawach i problemach. Jednym z zagadnień będącym ważnym elementem debaty o przyszłości i kształcie Unii Europejskiej i relacji z najbliższym sąsiedztwem jest kwestia polityki wschodniej. Przyszłość Europy jest ważna dla wszystkich naszych krajów. Ta przyszłość musi być oparta o reformę i jedność Unii. Podziały Unii Europejskiej oznaczają osłabienie Europy. Widzimy dziś pilną potrzebę nie tylko obrony, ale i rozwijania wspólnego rynku Unii. Protekcjonizm nie jest właściwą odpowiedzią na problemy gospodarcze Europy

Dzisiejszy szczyt zbiegł się w czasie się z rozpoczęciem negocjacji ws. Brexitu. Przywódcy państw grupy V4 i krajów Beneluksu wskazali, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii powinno być okazją do zacieśnienia współpracy.

Po południu na Zamku Królewskim w Warszawie premier Polski przekazała przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi. Przewodnictwo Polski w V4 formalnie zakończy się 30 czerwca.

Podczas uroczystości przekazania przewodnictwa polska premier podkreśliła, że „łączy nas nie tylko polityka i Unia Europejska, ale prawdziwa przyjaźń naszych regionów i zrozumienie dla własnych spraw”.

Zuzanna Dąbrowska/PAP/RIRM

 

drukuj