Wpisy

Warszawa: zakończyło się spotkanie przywódców państw grupy V4 i krajów Beneluksu

W Warszawie zakończyło się wspólne spotkanie szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej i państw Beneluksu. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, polityki migracyjnej oraz przyszłości Unii Europejskiej. W dzisiejszym szczycie, obok Polski udział wzięły Węgry, Czechy, Słowacja, Belgia, Holandia i Luksemburg.