fot. Nasz Dziennik/Mateusz Marek

Senat zgłosił poprawki do Konstytucji Biznesu

Senat zgłosił poprawki do Konstytucji Biznesu. W sumie jest ich kilkadziesiąt – głównie o charakterze legislacyjnym.

Jedna z poprawek dotyczy siedziby Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który miałby zostać powołany na mocy proponowanych przepisów.

Szczegóły referowała przed głosowaniem wicemarszałek Senatu Maria Koc.

– Poprawka nr 17 wskazuje, że przy określaniu siedziby biura rzecznika minister właściwy ds. gospodarki będzie kierował się zasadą dekoncentracji geograficznej, potrzebą efektywnej realizacji zadań, a także należytego wykorzystania potencjału ludzkiego i rzeczowego oraz istniejącej infrastruktury, w tym infrastruktury teleinformatycznej. Jednocześnie poprawka przesądza, że siedzibą biura rzecznika nie będzie mogła być Warszawa – mówiła Maria Koc.

Teraz Konstytucja wróci do Sejmu, który zdecyduje o losie poprawek Senatu.

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym. Najważniejszą z nich jest Prawo przedsiębiorców. Ma ono wprowadzić zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść.

Wprowadza też instytucję działalności nierejestrowej czy ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców.

RIRM

drukuj