fot. PAP/Marcin Obara

Senat wznowił obrady

W czwartek po godz. 9.00 Senat wznowił obrady. Zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych, dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Senatorowie rozpoczęli obrady od prac nad nowelizacją ustawy, która dotyczy skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji.

Nowelizacja – której projekt przygotował rząd – dotyczy przede wszystkim skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej pracowników z 50 do 10 lat, poprzez przekazanie do ZUS informacji w tej sprawie. Stanowić one będą podstawę do wyliczenia przez Zakład świadczeń emerytalnych i rentowych dla takich osób. Nowe prawo ma przynieść pracodawcom nawet 100 mln zł oszczędności

Izba ma zająć się również nowelą ustawy o szczególnych zasadach skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, która przewiduje m.in. możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy przed komisję weryfikacyjną świadków decyzją prokuratora okręgowego oraz zwiększenie kar grzywny za niestawiennictwo przed komisję.

Ustawa zakłada zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisję weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

PAP/RIRM

drukuj