Senat: trwa konferencja „Polska liderem czystych technologii węglowych w UE”

W Senacie trwa konferencja pod tytułem „Polska liderem czystych technologii węglowych w Unii Europejskiej”. W spotkaniu oprócz senatorów biorą udział przedstawiciele rządu i przedsiębiorstw energetycznych oraz eksperci.

Celem konferencji jest debata nad możliwościami rozwoju, a także bardziej efektywnym wykorzystaniem czystych technologii węglowych w Polsce.

Technologie te pozwalają na produkcję energii przy użyciu węgla, bez generowanie zanieczyszczeń, czyli m.in. dwutlenku węgla.

Węgiel stanowi podstawę polskiego bezpieczeństwa energetycznego i tak będzie w przyszłości. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków do rozwoju tej dziedziny, przy jednoczesnej trosce o środowisko – mówi senator Adam Gawęda, wiceszef senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

– Wpisując się w solidarność energetyczną, chcemy pokazać Europie, krajom Unii Europejskiej i agendom unijnym, że możemy wykorzystywać węgiel w czystych technologiach, zupełnie nowocześnie, ograniczając emisję, tworząc biznes wokół nowoczesnych, nowych rozwiązań i takich, które są skierowane na zabezpieczenie energetyczne naszych krajów i naszych sąsiadów. To jest bardzo ważne. Węgiel z pewnością pozostanie ważnym ogniwem bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówił Adam Gawęda.

Uczestnicy spotkania zajmują się zagadnieniem czystych technologii węglowych nie tylko na polu ochrony środowiska, ale także rozwoju dziedzin takich jak m. in. sektor chemiczny.

Organizatorem konferencji są senackie komisje środowiska oraz gospodarki narodowej i innowacyjności, a także Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”.

RIRM

drukuj