W. Waszczykowski: Przedstawimy KE kontrargumenty dot. twierdzeń o TK

Polska na posiedzeniu unijnej Rady do Spraw Ogólnych przedstawi kontrargumenty do twierdzeń Komisji Europejskiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego – zapewnia szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski.

Ministrowie do spraw europejskich mają dziś wysłuchać informacji wiceszefa Komisji Europejskiej, Fransa Timmermansa, w sprawie prowadzonej wobec Polski procedury ochrony praworządności. [czytaj więcej]

W dokumencie na dzisiejsze posiedzenie wskazano, że obawy nie zostały rozwiązane i wciąż istnieje „systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce”. Głos mają zabrać także przedstawiciele stolic krajów członkowskich.

Minister Witold Waszczykowski podkreśla, że dyskusja jest bezprzedmiotowa. Zapowiedział, że rząd odniesie się do zarzutów.

– Przedstawimy kontrargumenty, które na każde pytanie komisji były przedstawiane przez ostatnie miesiące. Będziemy się domagać, żeby następny raport komisji – przede wszystkim – uwzględniał to, kiedy cała sprawa się zaczęła, a nie zaczęła się w grudniu 2015, tylko wiele, wiele miesięcy wcześniej – w 2015 roku, kiedy poprzedni rząd i poprzednia większość parlamentarna chciała zmienić status Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy komisja nie reagowała na istotną zmianę, gdzie chciano przekształcić trybunał w trzecią izbę parlamentu. Będziemy się również domagali, aby we wszystkich dokumentach komisji uwzględniano nasze odpowiedzi, nasze uwagi, które były przedstawiane na każde pytanie, każde pismo komisji – oświadczył Witold Waszczykowski.

Wiceszef KE mówił w ubiegłym tygodniu w Sztokholmie, że nie czas jeszcze na podejmowanie dalszych działań przeciwko Polsce.

Do podjęcia decyzji o ewentualnych sankcjach przewidzianych w art. 7 potrzebna jest jednomyślność przywódców państw UE, której w Radzie Europejskiej nie ma.

RIRM

drukuj