Senat o bezpłatnych lekach dla seniorów

Senatorowie debatowali dziś m.in. nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Wprowadza ona bezpłatne leki refundowane dla osób po 75. roku życia i z najniższą emeryturą lub rentą.

Z inicjatywą przyznania wszystkim emerytom i rencistom bezpłatnych leków wystąpiło do Senatu Stowarzyszenie „Dzieci wojny” oraz dwie osoby prywatne.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przygotowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, ograniczając jednak to prawo do osób po 75. roku życia i o najniższych świadczeniach.

Chyba zgadzamy się z tym, że jest pewna kategoria osób, które ze względu na ubóstwo nie mogą sobie pozwolić na pełne korzystanie z leków, które są potrzebne w podtrzymywaniu życia i łagodzeniu dolegliwości. Wobec tego powstał pomysł wyrażony w tej ustawie, żeby pewnym osobom – tym, którzy mają największe trudności w zapewnieniu sobie leków odpłatnie – przyznać prawo do leków bezpłatnych. Nie jest to nasz wymysł i o tym też była mowa, ponieważ jest to szersza tendencja światowa w wielu krajach – powiedział
senator Michał Seweryński.

Zmian dotąd nie popierał resort zdrowia, uznając, że nie ma możliwości weryfikacji faktycznych dochodów osób pobierających najniższe emerytury czy renty.

RIRM

drukuj