Wpisy

Ponad 800 ton żywności trafi do najbardziej potrzebujących seniorów

W ramach Solidarnościowego Konwoju Wsparcia Seniorów do osób najbardziej potrzebujących trafi ponad 800 ton żywności. Pomoc zostanie im przekazana za pośrednictwem placówek wspierających najuboższych. Na konwój składa się żywność z rezerw strategicznych. Rozwozi ją po całej Polsce 35 ciężarówek. Akcję koordynuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Ostatni dzień na złożenie wniosku w programie „Aktywni+”

Mija dziś termin składania wniosków w ramach programu „Aktywni+”. Jest on skierowany do organizacji samorządowych, które wspierają seniorów. W tym roku budżet programu wynosi 40 mln złotych. Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do nawet 250 tys. złotych. Wymagany wkład własny to co najmniej 10. proc. wartości dotacji.