Wpisy

Wróciły godziny dla seniorów w sklepach

Od dziś do sklepów wracają godziny dla seniorów. Celem rozwiązania jest nienarażanie osób starszych na zakażenie koronawirusem. Zgodnie z rozporządzeniem rządu, w dni powszednie w godz. 10.00-12 zakupy mogą robić tylko osoby powyżej 60. roku życia. Dotyczy to sklepów spożywczych, drogerii, aptek i placówek pocztowych.

Min. M. Maląg: Bezpieczeństwo finansowe, zdrowie i aktywność seniorów priorytetami polityki senioralnej rządu

Dla rządu Zjednoczonej Prawicy bezpieczeństwo finansowe, zdrowie i aktywność seniorów są priorytetami polityki senioralnej. Ta polityka – jak powiedziała szefowa MRPiPS Marlena Maląg – opiera się na dwóch filarach. Jeden z nich to wsparcie pieniężne, a drugi to szereg programów stwarzających warunki, by osoby starsze jak najdłużej były zdrowe i aktywne.

Specjalny dyżur policyjny dla seniorów

Jak działają oszuści? Jak postępować w sytuacji zagrożenia? Gdzie szukać pomocy? Poznańscy policjanci wraz z Centrum Inicjatyw Senioralnych uruchamiają porady telefoniczne dla seniorów. Mundurowi będą udzielać informacji na temat zagrożeń, z jakimi seniorzy mogą spotkać się w życiu codziennym.