Rok Rosji w Polsce odwołany

MSZ poinformował dziś ambasadora Federacji Rosyjskiej o odwołaniu Roku Polski w Rosji – powiedział rzecznik resortu Maciej Wojciechowski. Jednak sposób, w jaki została podjęta decyzja w tej sprawie niepokoi opozycję.

Rząd decyzję o odwołaniu Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce w 2015r. podjął w związku z sytuacją na Ukrainie i zestrzeleniem malezyjskiego samolotu pasażerskiego.

Poseł Krzysztof Szczerski powiedział, że okoliczności podjęcia takiej decyzji są zastanawiające. W związku z tym PiS domaga się wyjaśnień w tej sprawie.

Wczoraj, późnym popołudniem nie było jeszcze decyzji o odwołaniu Roku Rosji w Polsce. Minister wiedziałaby o takiej decyzji, jeśli rada ministrów podjęłaby taką decyzję. Poza tym w porządku dziennym żadnej z ostatnich rad ministrów nie ma punktu Rok Rosji w Polsce. Również na posiedzeniu rady ministrów taki punkt nie był rozpatrywany, bo nie ma go w porządku obrad. Chcemy w takim razie wiedzieć, w jakim trybie i kiedy rada ministrów podjęła taką decyzję? Jako obywatele polscy chcemy poznać dokumenty w tej sprawie, ponieważ rzecz jest zastanawiająca, dlaczego wczoraj po południu właściwy do tego organ, czyli minister spraw zagranicznych tłumaczył, że Rok Rosji w Polsce nadal będzie organizowany. Nagle rano dowiadujemy się z komunikatu prasowego, że decyzja zapadła zupełnie inna – mówił poseł Krzysztof Szczerski.

O odwołaniu obchodów Roku Polski w Rosji i Rosji w Polsce, zaplanowanych na 2015 r., poinformowała już w środę rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Według niej wpływ na tę decyzję miało m.in. zestrzelenie malezyjskiego samolotu.

RIRM

drukuj