fot. flickr.com

Senackie komisje: budżet na 2017 rok bez poprawek

Senacka komisja budżetu i finansów zarekomendowała Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na 2017 rok.

Obecny na posiedzeniach komisji przedstawiciel rządu też nie proponował żadnych zmian. Sejm uchwalił budżet na 2017 r. 16 grudnia w Sali Kolumnowej.

Zgodnie z ustawą, dochody budżetu państwa wyniosą ponad 325 mld zł, a wydatki – ponad 384 mld zł; maksymalny poziom deficytu nie przekroczy 59 mld 345 mln zł.

Sejm przyjął dobry budżet, poprawki nie są potrzebne – powiedział szef komisji, senator Grzegorz Bierecki.

Wszystkie komisje senackie rekomendują przyjęcie ustawy bez poprawek, także w związku z poparciem o opinie poszczególnych branżowych komisji, komisja budżetu i finansów też rekomenduje przyjęcie budżetu bez poprawek. Tegoroczny budżet jest lepiej przygotowany, jest dobrym budżetem. W ubiegłym roku komisje senackie ustaliły ponad trzydzieści poprawek. W tym roku nie ma takiej potrzeby. Budżet jest dobrze przygotowany. Senatorowie Platformy Obywatelskiej po posiedzeniu końcowym, na którym przyjmowaliśmy budżet, brali udział, są podpisani na listach obecności – nie zgłaszali żadnych wniosków o charakterze legislacyjnym – zaznacza Grzegorz Bierecki.

Rząd założył, że w 2017 r. wzrost PKB (w ujęciu realnym) wyniesie 3,6 proc., średnioroczna inflacja 1,3 proc., a nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 5,0 proc. Senat zajmie się ustawą 11. stycznia.

Opozycja kwestionuje przyjęcie przez Sejm budżetu, twierdząc, że w Sali Kolumnowej nie było kworum.

RIRM

drukuj