fot. wikipedia.org

Senat: bez poprawek ws. obniżenia wieku emerytalnego

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej bez poprawek poparła ustawę przywracającą poprzedni wiek emerytalny. W myśl ustawy kobiety będą przechodziły na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. W przyszłym tygodniu prezydenckim projektem zajmie się Senat.

Podczas prac komisji ani reprezentująca prezydenta minister Anna Surówka-Pasek, ani przedstawiciele rządu nie zgłosili żadnych wniosków legislacyjnych.

– Uchwalona przez Sejm, 16 listopada bieżącego roku, ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zasadniczo przywraca poprzednią granicę wieku przechodzenia na emeryturę przez osoby ubezpieczone. Przywraca także poprzednio obowiązującą granicę wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów. Zmiany te są zmianami oczekiwanymi i stanowią realizację obietnic wyborczych, które składał prezydent i rząd – powiedziała minister.

Podczas posiedzenia senackiej komisji Jan Rulewski, senator PO, zaproponował poprawkę, by podstawowy wiek emerytalny dalej wynosił 67 lat. Polityk chciał jednak, aby prawo do świadczenia przysługiwało w wieku 62 lat po przepracowaniu 40 lat przez mężczyzn i 35 lat przez kobiety. Poprawkę jednak odrzucono.

Wiek emerytalny w Polsce podniosła koalicja PO-PSL. Nowa ustawa ma obowiązywać od 1 października 2017 r. i będzie dotyczyć obu systemów emerytalnych – powszechnego i rolniczego.

RIRM

 

drukuj