Senat: konferencja „Ziemiaństwo polskie. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”

W Senacie trwa konferencja pt. „Ziemiaństwo polskie. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Organizatorem jest Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, Instytut Pamięci Narodowej oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.  

Debata wpisuje się w obchody 100. rocznicy powstania Polskiego Związku Ziemian.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii, inicjator debaty senator Jan Żaryn powiedział, że jej celem  jest  przypomnienie i  ustalenie w świadomości społecznej właściwego miejsca ziemiaństwa.

Ziemiaństwo, zdaniem prof. Jana Żaryna, jest żywym świadectwem  ciągłości 1050-lecia chrześcijańskiej Polski. Żywym, bo przechowanym w rodzinach po dziś dzień. To warstwa społeczna należąca kulturowo do dziedzictwa I Rzeczypospolitej,  do Polski szlacheckiej, która czuła się zawsze zobligowana do pielęgnowania polskich tradycji, obyczajów, kultury. Rola ziemiaństwa w zachowaniu kultury polskiej, zachowaniu poczucia odrębności narodowej jest nie do przecenienia – dodał prof. Jan Żaryn.

– Chcemy bez wątpienia opowiedzieć o dziejach ziemiaństwa po to, żeby wreszcie, po tych dwudziestu kilku latach III RP załatwić rzecz fundamentalną tzn. doprowadzić do tego, by jeszcze w tej kadencji ustawa reprywatyzacyjna zobaczyła światło w Senacie i w Sejmie i abyśmy my zauważyli to światło w postaci możliwej reprywatyzacji. Nasze spotkanie jest jakimś małym, drobnym kamykiem na drodze do rozwiązania jednego z palących, najważniejszych problemów III RP, który to problem dotyczy całego narodu polskiego – powiedział prof. Jan Żaryn.

Zarówno wystawa prezentowana w Senacie „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w dwudziestym wieku”, jak i debata służyć mają przybliżeniu roli i znaczenia warstwy ziemiańskiej, wkładu jaki wniosła ona w polska kulturę.

RIRM

drukuj