fot. twitter.com/PolskiSenat

Senat zajmie się ustawą budżetową

Senat zajmie się dzisiaj ustawą budżetową. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych chce wprowadzenia do ustawy 10 poprawek.

Ustawa budżetowa na 2020 rok zakłada zbilansowanie dochodów i wydatków, które wyniosą po 435,3 mld zł. Ustawa została uchwalona już przez Sejm. Teraz trafi pod obrady Senatu, który zajmie się nią podczas trzydniowego posiedzenia.

Komisja Senacka chce uwzględnienia w budżecie blisko 2 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych. Zarekomendowano również poprawkę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji o zwiększeniu subwencji oświatowej o ponad 4,5 mld zł. Komisja poparła również poprawkę dotyczącą zmniejszenia wydatków IPN i wydatków na Wojska Obrony Terytorialnej. Wśród rekomendowanych poprawek jest również  przeznaczenie 5 mln zł dla Państwowej Inspekcji Pracy i zwiększenie dotacji na Europejskie Centrum Solidarności.

Komisja Senacka popiera również poprawki dotyczące samego Senatu. Jedna z nich zakłada zwiększenie budżetu Kancelarii Senatu o ponad 7 mln zł, druga przewiduje przywrócenie Senatowi środków na działalność polonijną w kwocie 114 mln zł. Jedna z poprawek zakłada również zwiększenie funduszy na parki narodowe, rezerwaty oraz walkę ze smogiem.

TV Trwam News

drukuj