Senat za ustawą zapewniającą opiekę nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski 

Zasady sprawowania opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski określa ustawa uchwalona przez Senat. Zakłada także m.in. wprowadzenie systemu finansowego wsparcia dla podmiotów opiekujących się takimi grobami.

Opieką zostaną objęte mogiły bohaterów, którzy „z bronią w ręku walczyli o niepodległość Polski bądź sprawowali kierownictwo polityczne nad tą walką”.

System ten tworzony jest – jak tłumaczył minister z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot – przez dwa instrumenty.

Instrument to stworzenie ewidencji grobów weteranów walk o niepodległość. Ustawa przewiduje wszystkie procedury. Ewidencja ta będzie tworzona na wniosek klubu z urzędu i na jej podstawie jako drugi instrument do zastosowania na podstawie przepisów ustawy, którą proponujemy będzie wsparcie materialne na opiekę nad grobem, czyli zarówno wszelkie czynności materialnotechniczne dot. odnowy tego grobu, remontu, jak i też np. opłaty cmentarnej. Ubiegać się o te środki będą mogły zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje społeczne, które zajmują się opieką nad miejscami pamięci tego typu, czyli grobami weteranów walk o niepodległość – mówił Paweł Szrot.

Dotychczas obowiązywała ustawa z 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. Zgodnie z nią, groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, traktowane jako groby prywatne, rodzinne, nie podlegają jakiemukolwiek ewidencjonowaniu.

Przepisy nie przewidują systemowego wsparcia instytucji państwowych dla podmiotów sprawujących opiekę nad takimi grobami.

Uchwalona w listopadzie przez Sejm, a teraz przez Senat ustawa ma to zmieniać. Przepisy mają obowiązywać od stycznia przyszłego roku.

RIRM

drukuj