Senacka komisja zajmie się poprawkami dot. górnictwa

Przed południem komisja ds. energetyki rozpatrzy poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Po południu ma nad nimi głosować Sejm.

Najważniejsza przyjęta przez Senat poprawka wprowadza do ustawy dotyczącej pakietu socjalnego dla górników zapisy sobotniego porozumienia, które różnią się od przyjętego przez Sejm w piątek tekstu.

W stosunku do uchwalonej dzień przed porozumieniem wersji sejmowej, zniknęły 24-miesięczne odprawy dla górników dołowych, pojawiły się 3-letnie urlopy górnicze dla pracowników przeróbki węgla oraz wyższe – 12-miesięczne odprawy dla pracowników przeróbki, administracji i powierzchni.

Senatorowie odrzucili natomiast cztery zgłoszone przez PiS wnioski mniejszości. Senator ze Śląska, Izabela Kloc , zwróciła uwagę, że ustawa o funkcjonowaniu górnictwa pozostaje ustawą likwidacyjną.

– Premier Ewa Kopacz mówi o „planie naprawczym”, ale ustawa jest likwidacyjna i nic się nie zmieniło od soboty, kiedy obradowała Komisja Gospodarki Narodowej, do dnia dzisiejszego, pomimo tego, że zostało przyjęte porozumienie pomiędzy rządem i związkiem zawodowym. Związki zawodowe – przede wszystkim górnicy – pytają: czy coś się zmieniło w tej ustawie? Zmiany nie ma. Jedyna wynegocjowana zmiana to kwestia odpraw. Ale nie ma żadnych zmian organizacyjnych mówiących, że można te kopalnie w SRK naprawiać, a nie likwidować – tego nie mamy, a tego się domagaliśmy – zauważa Izabela Kloc.

Nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 pozwala na realizację rządowego programu naprawy Kompanii Węglowej.

Zapewnia przede wszystkim finansowanie z dotacji budżetowej likwidowania kopalni przejętej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń przed końcem 2015 r.

RIRM

drukuj