W Senacie o tzw. sieci szpitali

Senat zagłosuje dziś nad nowelą ustawy wprowadzającej tzw. sieć szpitali. Według Prawa i Sprawiedliwości nowe przepisy zapewnią szpitalom stabilne finansowanie i poprawią dostęp do leczenia.

Zdaniem opozycji nie rozwiązuje ona najważniejszych problemów służby zdrowia i jest wprowadzana zbyt szybko.

Sprawozdawca senackiej komisji zdrowia, senator Waldemar Kraska z PiS-u, ocenił, że system służby zdrowia wymaga zmian, które – jak wskazał – muszą być przeprowadzone w interesie pacjentów i nie można z nimi zwlekać.

– Każda zmiana powoduje niepokój, pewne obawy, a nawet niesie pewne lęki. System, który jest obecnie wymaga tej zmiany. Z tymi zmianami już dłużej nie można czekać, obecny system nie sprawdził się. Prawo i Sprawiedliwość ma tę odwagę, aby to zmienić. Ustawa przygotowana przez rząd zapewnia pełne bezpieczeństwo szpitalom, a także pełne bezpieczeństwo ich pacjentów –  podkreślił senator.

Senator, sprawozdawca wniosku mniejszości, Tomasz Grodzki z PO mówił, że podczas posiedzenia komisji podnoszono szereg wątpliwości.

Przekonywał, że zmiany należy wprowadzać ostrożnie i wskazał, że stąd poprawka, by zrealizować jej roczny pilotaż w dwóch województwach – podkarpackim i zachodniopomorskim.

Nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Sejm uchwalił 23 marca. Przewiduje ona utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieci szpitali.

 

RIRM

drukuj