Sękocin: odbyła się konferencja nt. Lasów Państwowych i zrównoważonego rozwoju

W Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie k. Warszawy obyła się w czwartek debata pt. „Lasy Państwowe kluczem zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych”. Leśnicy, myśliwi i rolnicy rozmawiali o roli i misji Lasów Państwowych w rozwoju gospodarczym Polski.

Pierwszą część spotkania swoją prelekcją rozpoczął prof. Jan Szyszko, minister środowiska. Przypomniał on definicję zrównoważonego rozwoju ustaloną już na konferencji w Rio de Janeiro w 1992 roku.

 – Musimy pamiętać, że człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju i jest to jego prawo i obowiązek. Natomiast rozwój gospodarczy nie musi niszczyć stanu środowiska, ale może go naprawiać i polepszać – powiedział minister Jan Szyszko.

Polityk zauważył, że mimo ciągłego wykorzystywania zasobów Lasów Państwowych te dobra wciąż są dostępne.

– Wynika to z naszego prawa, które – w przeciwieństwie do zachodu Europy – nie jest zliberalizowane i nastawione tylko na zysk. Nasze środowisko wciąż jest siedliskiem dla gatunków unikatowych – wskazał minister.

Na koniec wykładu prof. Jan Szyszko dodał, że obecnie musimy pozwolić rolnikowi na certyfikowanie i przetwarzanie dóbr pochodzących z naturalnych zasobów środowiska.

–  Trzeba postawić na sprzedaż bezpośrednią od rolnika i  przetworzenie przez niego tej najwyższej jakości żywności. Certyfikatem rolnika powinien być fakt, że zajmuje się on tą ziemią od pokoleń i od zawsze korzysta z jej dóbr. Promujmy więc te produkty – zakończył szef resortu środowiska.

Dr inż. Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, zwracał z kolei uwagę na rolę terenów zalesionych.

– Naszą misją jest stanie na straży bezpieczeństwa gospodarczego kraju, produkowanie drewna oraz zachowanie różnorodności biologicznej. W tym ostatnim aspekcie należy postawić na obserwację i umiar, a nie na intuicję i wypowiedzi eksperckie – powiedział dyrektor generalny.

Druga cześć konferencji była podzielona na trzy tematyczne debaty, w których obecni dyskutowali nad ochroną różnorodności biologicznej, gospodarką leśną oraz społecznym wymiarem Lasów Państwowych.

W konferencji udział wzięli m.in.: Sławomir Brzózek (Fundacja Nasza Ziemia), Paweł Sałek (sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska), Marek Kubiak (prezes Poltarexu), dr inż. Józef Grodecki (Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych), prof. Piotr Jaroszyński oraz przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Lasami Państwowymi, Ministerstwem Środowiska oraz Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Aleksandra Trelińska/RIRM

drukuj