Sejmowa komisja zaopiniuje wniosek o pełnienie funkcji prezesa NIK przez jego wiceprezesa 

Sejmowa komisja zaopiniuje w czwartek wniosek o pełnienie funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontrolii przez jego wiceprezesa. Informację przekazał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Obowiązki Mariana Banasia przejmie tymczasowo jeden z trzech wiceprezesów NIK. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zajmie się zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu wniosków dotyczących zmian we władzach Izby. We wniosku znajdzie się dokładne wskazanie, który z wiceprezesów NIK będzie pełnił tę funkcję. Obecnie wiceprezesami są Ewa Polkowska, Wojciech Kutyła i Mieczysław Łuczak.

Cała sytuacja to pokłosie niejasności wokół oświadczenia majątkowego Mariana Banasia. [czytaj więcej]  Według ustaleń „Superwizjera” TVN szef NIK-u wpisał do oświadczenia majątkowego m.in. kamienicę położoną w krakowskiej dzielnicy Podgórze. W kamienicy ma się mieścić niewielki pensjonat, który oferuje gościom pokoje na godziny. Sprawę CBA bada już od kwietnia. Marian Banaś do momentu zakończenia kontroli udał się na urlop. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaznaczył, że z oceną należy wstrzymać się do momentu ogłoszenia wyników działań CBA.

– Dotychczasowa działalność publiczna pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia pozwoliła mi na sformułowanie bardzo wysokiej oceny jego działalności. Propaństwowiec, bardzo dużo zrobił, jeśli chodzi o Krajową Administrację Skarbową, przyczynił się do zlikwidowania mafii VAT-owskiej. Na pewno ma wielkie osiągnięcia. Uważam, że pan prezes postąpił właściwie, wnioskując o urlop do czasu zakończenia kontroli CBA – wskazał Stanisław Karczewski.

Marian Banaś pełnił wcześniej funkcję ministra finansów, a także szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Na stanowisku szefa NIK zastąpił Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj