Sejm zajmie się projektem ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Projekt ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski to jeden z punktów rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu.

Dokument zakłada, że to państwo obejmie opieką miejsca pochówku, które nie są grobami wojennymi i obecnie traktowane są jako prywatne. Chodzi zarówno o mogiły na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Senator Jan Maria Jackowski podkreśla, że projekt jest formą szacunku dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę.

– Jest to bardzo dobra inicjatywa wychodząca naprzeciw realnym problemom zwłaszcza odnośnie grobów, które znajdują się poza terytorium państwa polskiego. Natomiast Rzeczpospolita jak najbardziej powinna okazać szacunek właśnie poprzez taki rodzaj działania dla tych bohaterów, dzięki którym mamy niepodległą Rzeczpospolitą. Sądzę, że projekt będzie szybko procedowany i wychodzi też naprzeciw tych środowisk weteranów, kombatantów oraz ich rodzin – mówi Jan Maria Jackowski.

Zgodnie z projektem powstanie wykaz grobów weteranów walk o wolność i niepodległość. Nadzór nad nim ma sprawować Instytut Pamięci Narodowej.

Ustawa przewiduje też specjalny fundusz na budowę, renowację oraz utrzymanie mogił. O środki będą mogły ubiegać się stowarzyszenia, fundacje i Kościoły.

Zgodnie z obecną ustawą groby weteranów, traktowane jako prywatne, nie podlegają żadnej ewidencji. Jednocześnie przepisy nie przewidują systemowego wsparcia państwa dla podmiotów sprawujących nad nimi opiekę.

RIRM

drukuj