Sejm za obniżeniem progów ostrożnościowych

Sejm uchwalił nowelizację, która zakłada obniżkę o 7 pkt proc. progów ostrożnościowych związanych ze stabilizującą regułą wydatkową.

W głosowaniu wzięło udział 422 posłów. Za opowiedziało się 254, przeciw 3, a 165 wstrzymało się od głosu. Progi te określają poziom długu publicznego do PKB. Zgodnie z projektem próg na poziomie 55 proc. PKB zostanie zastąpiony progiem 48 proc., a próg 50 proc. PKB – progiem 43 proc.

Ekonomista, poseł Zbigniew Kuźmiuk, wskazuje, że projekt niesie za sobą także zmianę pozwalającą rządowi na swobodne sięganie po środki finansowe z funduszu rezerwy demograficznej.

– Wtedy, kiedy wprowadzano reformę ubezpieczeń społecznych przyjęto taką zasadę, że z tego funduszu rezerwy demograficznej będzie się korzystało dopiero po roku 2020, kiedy pogorszą się proporcje pomiędzy zatrudnionymi, a pobierającymi świadczenia emerytalne. Rząd Donalda Tuska korzysta z tego funduszu rezerwy już od kilku lat. Wykorzystał już ok. 14 mld zł. W prawdzie środki na tym funduszu rosną, ale tylko dlatego, że następuje wyprzedaż majątku narodowego. Oprócz tych progów które są ruchem we właściwym kierunku, korzysta się z funduszu rezerwy demograficznej bez żadnych ograniczeń – zaznaczył poseł Zbigniew Kuźmiuk.

Propozycje związane są z przeprowadzoną zmianą w systemie emerytalnym, która skokowo zmniejszyła poziom długu publicznego.

RIRM

drukuj