PiS za wprowadzeniem pakietu demokratycznego

Prawo i Sprawiedliwość proponuje wprowadzenie, tzw. „pakietu demokratycznego”, czyli nowelizacji Regulaminu Sejmu. Kluby będą musiały zadeklarować poparcie dla rządu lub jego brak. Opozycja będzie miała, m.in. prawo zadawania pytań premierowi i ministrom raz w miesiącu. Projekt ma być rozpatrywany na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu izby.

PiS sugeruje, aby pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia go w Sejmie. Aktualnie, zgodnie z Regulaminem Sejmu, pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom druku projektu, chyba że Sejm lub komisja postanowią inaczej. Wniosek zakłada również, że nie będzie można odrzucać w pierwszym czytaniu obywatelskich projektów ustaw.

Propozycja Prawa i Sprawiedliwości miałaby, m.in. wprowadzić obowiązek składania przez kluby i koła poselskie oświadczeń o udzieleniu lub odmowie udzielenia poparcia rządowi po głosowaniu nad wotum zaufania dla Rady Ministrów.

Oświadczenie takie należałoby złożyć przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu następującego po posiedzeniu, na którym udzielono rządowi wotum zaufania. W tym tygodniu odbędzie się już czwarte posiedzenie Sejmu, a wotum zaufania dla rządu Beaty Szydło zostało przegłosowane na pierwszym posiedzeniu.

Klubom i kołom poselskim, które nie udzieliły poparcia rządowi, ma przysługiwać prawo zadawania pytań szefowi rządu i ministrom na pierwszym posiedzeniu Sejmu w każdym miesiącu.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą, żeby pytania do premiera i poszczególnych ministrów zastąpiły dotychczasową formułę informacji bieżącej i pytań w sprawach bieżących, które zadają poszczególni posłowie.

We wniosku napisano, że punkt „Pytania do Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów” wprowadza do porządku dziennego każdego posiedzenia Sejmu marszałek.

Na dwa dni przed rozpoczęciem Sejmu, do godz. 21.00 kluby i koła miałyby informować marszałka „o ogólnej tematyce zadawanych pytań, wraz ze wskazaniem ich adresatów”. W trakcie tego punktu obecny ma być premier lub wyznaczony przez niego wicepremier i ministrowie.

Pytania mają być zadawane ustnie i wymagają bezpośredniej odpowiedzi. Nie mogą jednak trwać dłużej niż 5 minut. Czas przeznaczony na pytania do premiera i ministrów nie mógłby przekroczyć 180 minut.

Dotychczas, pytania w sprawach bieżących zadawane są ustnie na każdym posiedzeniu Sejmu i wymagają bezpośredniej odpowiedzi. Każdy poseł do godziny 21.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia posiedzenia Sejmu, informuje na piśmie marszałka o ogólnej tematyce pytania i jego adresacie. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustala kolejność zadawania pytań. Punkt ten obejmuje rozpatrzenie nie więcej niż 11 pytań.

Prawo i Sprawiedliwość proponuje też, by wykreślić z Regulaminu Sejmu możliwości zgłaszania przez kluby wniosków o uzupełnienie porządku dziennego. Obecnie w przypadku braku jednolitej opinii Konwentu Seniorów w sprawie porządku dziennego posiedzenia, w spornych punktach porządku rozstrzyga Sejm.

W zastępstwie – klubom opozycyjnym przysługiwać miałoby wspólne prawo uzupełnienia porządku dziennego Sejmu o jeden punkt. Informacja o propozycji uzupełnienia porządku dziennego kluby miałyby przedstawiać marszałkowi Sejmu w formie pisemnej do godz. 18.00 dwa dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

W uzasadnieniu projektu PiS zaznaczono, że nowy regulamin Sejmu „ma na celu wzmocnienie autorytetu Parlamentu i jego funkcji kontrolnych, poprawę jakości procesu legislacyjnego oraz zwiększenie praw opozycji parlamentarnej zgodnie z dobrymi wzorcami państw europejskich o długiej tradycji demokratycznej”.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl