fot. PAP

Sejm wznowił posiedzenie

Drugiego dnia posiedzenia posłowie zajmą się m.in. projektem zmieniającym vacatio legis ustawy dotyczącej rajów podatkowych. Będą też debatować nad wetem prezydenta do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Projekt zmieniający vacatio legis ustawy dotyczącej rajów podatkowych mówi wprost, że przepisy, mające ukrócić wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku. Inicjatywa posłów PO związana jest z opóźnieniem publikacji ustawy o opodatkowaniu firm działających w rajach podatkowych. Ustawa została podpisana 17 września i – by zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 r – powinna zostać opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało ją jednak 3 października.

Posłowie zajmą się też projektem zmian w ustawie o PIT, która przewiduje zwiększenie o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka. Zmiana ma też umożliwić wykorzystanie pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni ją rozliczyć.

Sejm rozpatrzy także inną – zapowiedzianą jeszcze przez b. premiera Donalda Tuska – zmianą, czyli waloryzacją emerytur i rent o wskaźnik w wysokości 101,08 proc., wraz z gwarantowaną podwyżką nie mniej niż 36 zł.

W porządku obrad jest ponadto obywatelski projekt nowelizacji ustawy o mniejszościach, który sprowadza się do dopisania do obecnej listy czterech mniejszości etnicznych (karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej), piątej – śląskiej. Dałoby to mowie śląskiej podobne prawa, jakie wynikałyby z nadania jej statusu języka regionalnego.

Po południu posłowie będą debatować nad wetem prezydenta do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Bronisław Komorowski w uchwalonej w czerwcu ustawie zakwestionował m.in. fakt, że to samorząd, a nie minister rolnictwa, będzie miał prawo odrolniać grunty rolne klas I-III (do pow. 0,5 ha). Prezydent uznał, że może to sprzyjać „nieuzasadnionemu wykorzystywaniu ich do celów niezwiązanych z produkcją rolną”. Weto dzieli PO i PSL. Koalicyjny spór był m.in. powodem zdjęcia tego punktu z porządku obrad Sejmu na początku września.

Sejm zajmie się też przepisami umożliwiającymi uzyskiwania nieodpłatnie informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez kandydatów na wychowawców lub kierowników kolonii czy obozu, którzy mają obowiązek przedstawiać organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o niekaralności.

Po godz. 22.00 posłowie zajmą się projektem nowelizacji przepisów dot. wydłużenia do połowy 2015 r. terminu ważności starych kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Karta to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na „kopertach”. Od 1 lipca obowiązują zmiany w wydawaniu kart. Stare miały obowiązywać do końca listopada.

PAP

drukuj