fot. PAP

Politycy PiS wnioskują do NIK ws. skontrolowania KNF

Posłowie PiS-u domagają się m.in. kontroli NIK w sprawie sprawowania przez KNF nadzoru nad funkcjonowaniem SKOK-u Wołomin. To jeden z sześciu wniosków, które złożył dziś poseł Jerzy Szmit na posiedzeniu nadzwyczajnej podkomisji ds. realizacji ustaw o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych. 

Poseł w swoich wnioskach formalnych wskazywał na potrzebę rozszerzenia zakresu programu prac podkomisji.

– Wnoszę, aby wystąpić do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości sprawowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad SKOK Wołomin, a także prawidłowości działań KNF w stosunku do SKOK Wspólnota, w tym prawidłowości rozstrzygnięcia w przedmiocie odmowy zgody na przejęcie przez inną SKOK, co doprowadziło do upadłości SKOK Wspólnota. Podsumowując: ta nasza praca, która jest przed nami, powinna dotyczyć też całościowej oceny funkcjonowania tego sektora rynku finansów, myślę natomiast, że też powinniśmy dyskutować na temat funkcjonowania nadzoru, czy nadzór nad Spółdzielczymi Kasami uczynił wszystko, aby w sposób właściwy przyczyniać się do ochrony depozytów, ale też i stabilizacji rozwoju tej części sektora finansów – mówił polityk.

Poseł zgłosił także potrzebę złożenia wyjaśnień przez przewodniczącego KNF-u w sprawie skutków wprowadzanych regulacji dotyczących SKOK-ów, działań nadzorczych, podejmowanych przez Komisję oraz losów pieniędzy wyprowadzanych ze SKOK Kopernik i SKOK Wołomin.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj