Sejm po pierwszym czytaniu projektu ustawy budżetowej

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2016 rok. Zmiana ma umożliwić ministrowi rolnictwa wypłaty w bieżącym roku 70 proc. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla producentów rolnych za bieżący rok w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Według Ministerstwa Finansów wypłata 70 proc. zaliczek złagodzi skutki kryzysu na rynku rolnym i nie będzie miała wpływu na deficyt sektora finansów publicznych.

O szczegółach mówił dziś w Sejmie wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.

– Proponowana zmiana polega na zmniejszeniu kwoty planowanych dochodów budżetu środków europejskich z tytułu wspólnej polityki rolnej w 2016 roku o kwotę 8,9 mld zł i zwiększeniu deficytu budżetu środków europejskich o identyczną kwotę. To pozwoli na zrealizowanie wyżej wymienionego celu. Ze względu na konieczność jak najszybszego zrealizowania celu ustawy oraz faktu, iż zaliczki mogą być wypłacone od dnia 17 października do 30 listopada, proponuję, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia – powiedział Mateusz Morawiecki.

Rządowy projekt ustawy budżetowej na 2016 rok trafi teraz do Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie zajmą się dziś także projektem ustawy budżetowej na rok 2017. Zaplanowano w nim dochody w wysokości 325,2 mld zł i wydatki – 384,6 mld zł. Maksymalny poziom deficytu ustalono na kwotę nie większą niż 59,3 mld zł.

RIRM

drukuj