Sejm o projekcie zmian w Konstytucji dot. TK

Posłowie w środę zajęli się projektem zmian ustawy zasadniczej dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego. Autorem rozwiązań są posłowie Kukiz‘15.

W myśl propozycji sędziowie TK byliby wybierani większością kwalifikowaną 2/3 głosów, a sam Trybunał miałby liczyć nie 15, a 18 sędziów.

Politycy Ruchu Kukiz‘15 proponują także, aby zgodność ustawy o TK z ustawą zasadniczą oceniał Sąd Najwyższy. W projekcie znalazł się również zapis mówiący o tym, że kadencja sędziów TK wybranych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, wygasa w ciągu 60 dni.

Poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz‘15 przedstawiając założenia nowelizacji podkreślił, że zmiana Konstytucji jest jedynym sposobem wyjścia z kryzysu konstytucyjnego.

– Sytuację, z którą mamy w tej chwili, można porównać wyłącznie do węzła gordyjskiego. Tylko, że w tej sytuacji możemy to nazwać „podwójnym węzłem gordyjskim”. Sytuacja jest nie do rozwiązania na gruncie nowelizacji – chociażby ustawy o TK, czy jakichkolwiek innych działań prawnych na poziomie ustawowym. Jedyne rozwiązanie tej sytuacji to nowela Konstytucji. Oczywiście można rozwiązać ten problem na gruncie politycznym, natomiast od wysokiej izby nie zależy wola pana prezesa Rzeplińskiego. My nie jesteśmy w stanie zmusić prezesa TK do włączenia trzech sędziów w skład orzekający i nie jesteśmy w stanie zmusić pana prezydenta Andrzeja Dudy do przyjęcia ślubowania od trzech sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji – mówił poseł.

Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie poprą projektu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości opowiedzieli się za skierowaniem ustawy do dalszych prac w komisji. Stanowisko klubu przedstawił poseł Marek Ast.

– Warto o tym rozmawiać, stąd też oczywiście Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie wnosił przekazanie projektu do dalszych prac legislacyjnych. Jednocześnie chcę wyrazić nadzieję, że do rozwiązania kryzysu wokół TK dojdzie bez konieczności zmian w Konstytucji. Ale klucz do rozwiązania tego kryzysu leży w samym Trybunale Konstytucyjnym – powiedział Marek Ast.

Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

RIRM

drukuj