fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Sejm: projekt nowych przepisów w sprawie wód balastowych

Dostosowanie do polskiego prawa wymogów międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu z wodami balastowymi zakłada projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza, rozpatrywany przez sejmową komisję gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim odbyło się w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Posłowie przyjęli poprawki biura legislacyjnego, w większości o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

„Ustawa przede wszystkim implementuje do polskiego porządku prawnego wymogi międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami” – powiedziała wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa.

„Ustawa określa przede wszystkim te obowiązki na poziomie trzech podmiotów: armatorów statków, portów i podmiotów, które będą się zajmowały czyszczeniem zbiorników” – kontynuowała. W każdym z tych elementów wskazane są zobowiązania, ale jednocześnie sankcje za niewykonanie tych zobowiązań – dodała Moskwa.

PAP/RIRM

drukuj