Sejm: międzynarodowa konferencja w świetle encykliki „Laudato Si”

W Sejmie odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana:  „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki <Laudato Si>”. Jego organizatorami byli minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz prefekt Kongregacji Nauki Wiary ks. kardynał Gerhard Ludwig Mueller. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wydarzenie zainaugurował referat prefekta Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej ks. kard. Gerharda Mullera. Ksiądz kardynał zwrócił uwagę na fragment encykliki, w którym Ojciec św. pisze  o nawróceniu ekologicznym. Papież Franciszek zachęca do poważnego rozważenia kryzysu ekologicznego, który dotknął całą ludzkość.

– Chodzi więc tutaj o rozporządzanie, które sprzyja spotkaniu z Chrystusem. Ma to na celu wyciągnięcie wszystkich konsekwencji niezbędnych do dobrych relacji, stosunków z innymi ludźmi, z otaczającym środowiskiem – powiedział prefekt Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej.

Ksiądz kardynał podkreślił duchowość św. Ignacego Loyoli, jezuity, który zaprasza do znajdowania Boga we wszystkich rzeczach, ludziach oraz sytuacjach naszego życia.

– W żadnym momencie naszego życia nie jesteśmy bez celu. Ochrona stworzenia nie jest wyborem indywidualnym, który został postanowiony do uznania przez daną osobę. Jest to raczej istotna misja każdego człowieka, a w szczególności każdego chrześcijanina – dodał  ks. kard. Gerhard Muller.

Z kolei szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska, zwróciła uwagę, że zrównoważony rozwój w świetle Encykliki „Laudato Si”, odnosi się do kilku fundamentalnych zagadnień, których wspólnym mianownikiem jest dobro wspólne.

Encyklika „Laudato Si” nie ogranicza się do przypomnienia oczywistego faktu, iż od kondycji środowiska naturalnego, zależą podstawy biologicznej egzystencji nas wszystkich. Omawia również duchowe, moralne i społeczne konsekwencje naszych wyborów dotyczących szeroko pojętego środowiska życia człowieka. W tym również tych rozstrzygnięć, które odnoszą się do ochrony pomnażania i eksploatacji zasobów przyrodniczychmówiła Małgorzata Sadurska.

Podczas konferencji głos zabrał także minister środowiska prof. Jan Szyszko, który podkreślił, że szansą dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, o której mówi papież Franciszek jest wynegocjowane pod koniec ubiegłego roku
w Paryżu globalne porozumienie klimatyczne ONZ.

Polska, jest krajem który musi wykorzystać swoje szanse. Porozumienie paryskie jest wielką szansą ku temu, żeby odpowiednio ustawić się w polityce klimatycznej świata, a „Laudato Si” jest świetnym przewodnikiem również i duchowym – oznajmił prof. Jan Szyszko.


Premier Beata Szydło w liście odczytanym przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego zwróciła uwagę, że obecnie potrzebna jest budowa nowej, powszechnej solidarności wobec kryzysu ekologicznego.

– Ojciec Święty podkreśla, że wszyscy musimy wspólnie odpowiadać na krzyk zarówno ziemi jak i ubogich. Dzisiejsza konferencja jest trafną odpowiedzią na wezwanie Papieża, by ponowić dialog dotyczący sposobu,
w jaki budujemy przyszłość naszej planety
powiedział Mateusz Morawiecki.

Encyklika ma niezwykle uniwersalny wymiar – podnosił ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Encyklika jest adresowana do wszystkich ludzi dobrej woli, a więc także do wyznawców innych religii oraz ludzi niewierzących, ale chciałbym bardzo podkreślić, że określenie nawrócenie z dodatkiem ekologiczne jest specyficznie biblijne i specyficznie chrześcijańskie – powiedział ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Papież Franciszek znany jest ze swojego zaangażowania w ochronę środowiska. w ubiegłym roku zachęcał światowych przywódców do podpisania globalnego porozumienia klimatycznego w Paryżu. W połowie 2015 roku opublikował encyklikę „Laudato Si”. W komitecie organizacyjnym dzisiejszej międzynarodowej konferencji znalazła się także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

TV Trwam News

drukuj