fot. M. Borawski/Nasz Dziennik

Sejm m.in. o jawności oświadczeń majątkowych sędziów

Podczas rozpoczynającego się dziś trzydniowego posiedzenia, Sejm rozpocznie prace m.in. nad obywatelskim projektem ustawy zakazującej handlu w niedzielę, regulacjami przewidującymi publikację oświadczeń majątkowych przez sędziów oraz zmianami w ustawie o IPN.

Posłowie prawdopodobnie zajmą się też projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który w piątek w Sejmie złożyli politycy PiS.

Na wtorek zaplanowane jest pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który złożył w Sejmie na początku września Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. W jego skład wchodzi NSZZ „Solidarność” oraz inne organizacje. Zgodnie z projektem zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większości placówek handlowych.

W projekcie przewidziano szereg odstępstw od zasady zakazu handlu. Handel będzie mógł się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzające Święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Świętami Wielkanocnymi, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca.

Podczas tego posiedzenia Sejmu odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu dotyczącego jawności oświadczeń majątkowych sędziów. Chodzi o zmiany w ustawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Nowe przepisy miałyby wprowadzić m.in. zasadę jawności oświadczeń majątkowych sędziów i obowiązek publikowania ich oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z projektem, składając fałszywe oświadczenie majątkowe, sędzia popełni przestępstwo i poniesie za nie odpowiedzialność karną, a nie – jak dotychczas – tylko dyscyplinarną.

Sejm zajmie się prawdopodobnie również przygotowanym przez PiS projektem ustawy o statusie sędziów TK. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski informował w piątek, że projekt ten został opracowany w oparciu o zalecenia przygotowane przez zespół ekspertów powołany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, a jego celem jest rozwiązanie części kwestii, które stoją u źródeł kryzysu wokół Trybunału.

– W znacznym stopniu bazuje on na rozwiązaniach, które albo obowiązywały wcześniej, dotyczyły sędziów TK, albo – i tu zmiana – dotyczyły, czy dotyczą wciąż sędziów Sądu Najwyższego” – zaznaczył poseł Bartłomiej Wróblewski.

W Sejmie odbędzie się również pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zgodnie z nim, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Taka sama kara ma grozić za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.

Posłowie mają ponadto przeprowadzić drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Przewiduje on odstąpienie od zasady zatrudniania osób na kierownicze stanowiska w drodze konkursu. Projekt zmierza też do przyznania AMW nowych kompetencji, w tym prawa do sprzedaży za granicę sprzętu wojskowego i wyrobów podwójnego zastosowania. Przewiduje ponadto zmiany w kompetencjach rady nadzorczej Agencji.

Posłowie rozpoczną też prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projekt dostosowuje tę ustawę do wymogów UE dotyczących zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych. W ocenie rządu regulacja ta powinna zachęcić zakłady energochłonne do wdrażania systemów prowadzących do osiągania celów środowiskowych lub podwyższenia efektywności energetycznej.

Sejm powróci też do kwestii uchylenia immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. Wniosek ten do Sejmu skierował sam Kwiatkowski.

– Chcę wyjaśnić nieprawdziwe i niesłuszne zarzuty przed niezawisłym sądem. Nigdy nie popełniłem żadnego przestępstwa – zapewniał szef NIK przed dwoma tygodniami w Sejmie.

Posłowie wysłuchają także sprawozdania komisji ds. Unii Europejskiej w sprawie poselskich projektów uchwał dotyczących umów międzynarodowych TTIP i CETA.

Posłowie będą też rozstrzygać czy uzupełnić porządek obrad Sejmu o informację premier Beaty Szydło w sprawie opinii wydanej przez Komisję Europejską, która dotyczy stanu praworządności w Polsce w związku z prowadzoną procedurą ochrony praworządności.

PAP/RIRM

drukuj