Sejm: Konferencja „Lekarz – zawód szczególnego zaufania społecznego”

Spadające zaufanie do zawodu lekarza – nad tym problemem w Sejmie pochylą się dziś uczestnicy konferencji „Lekarz – zawód szczególnego zaufania społecznego”.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej dr. Macieja Hamankiewicza.

Lekarze z całego świata będą szukać odpowiedzi na pytanie: czy zjawisko to wynika ze źle zorganizowanego systemu opieki zdrowotnej, czy ze zmian sposobu leczenia i postępowania z pacjentem.

Dr Maciej Hamankiewicz mówi, że zaprezentowane zostaną wyniki badań pokazujące, dlaczego zaufanie obywateli do lekarzy spada.

– Kiedy zadamy pytanie: „Czy ufasz swojemu lekarzowi?”, to nagle okazuje się, że to zaufanie do konkretnego naszego lekarza jest jednak olbrzymie. Kiedy zadamy pytanie: „Czy ufasz lekarzom?” – tutaj zaczyna być już zupełnie odrębny wynik, który by nas nie satysfakcjonował. Celem tej konferencji jest zdefiniowanie, jakie są przyczyny zauważalnego na świecie spadku zaufania do tego zawodu tak, aby móc zacząć przeciwdziałać, gdyż naszym celem jest to, aby zaufanie było mocne, gdyż jest to niezbędne w procesie leczenia danego człowieka – pełna więź pomiędzy lekarzem a pacjentem – tłumaczy dr Maciej Hamankiewicz.  

W konferencji udział weźmie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

RIRM

 

drukuj