fot. M. Borawski/Nasz Dziennik

Sąd: USC mógł odmówić homoseksualiście wydania zaświadczenia do ślubu

Urząd Stanu Cywilnego działał zgodnie z prawem, odmawiając homoseksualiście wydania zaświadczenia, które pozwalałoby mu na zawarcie związku partnerskiego za granicą. Tak orzekł prawomocnie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sąd badał apelację dewianta seksualnego od wyroku Sądu Rejonowego, który podtrzymał decyzję kierownika stołecznego USC. Gej żądał zmiany decyzji urzędu. Uważa, że dyskryminuje ona osoby homoseksualne, a prawo polskie nie może ignorować prawa europejskiego.

Dr Hanna Wujkowska, bioetyk, podkreśla, że w tym przypadku zwyciężył zdrowy rozsądek i prawda. Dodaje, że jest to dobra prognoza na przyszłość.

– Jeżeli nasze sądy wydają tego typu orzeczenia, to jest to normalne. Po prostu możemy się z tego cieszyć, ale przyjmować to jako rzecz absolutnie normalną, dlatego że trudno też cieszyć się z czegoś, co jest normalne i zgodne z rzeczywistością. Przychodzi nam żyć nieraz w takich czasach, że to, co normalne uznajemy już za jakieś super ekstra. Natomiast wyrok ten dobrze prognozuje – mówi dr Hanna Wujkowska.

Jeśli obywatel Polski chce zawrzeć małżeństwo za granicą, składa do USC wniosek o wydanie mu zaświadczenia. USC ocenia, czy nie zachodzą przeszkody prawne, na podstawie oświadczenia danej osoby.

RIRM

drukuj