fot. flickr.com

PE: odrzucono projekt ułatwiający państwom walkę z GMO

Parlament Europejski odrzucił projekt unijnych przepisów, mający ułatwić państwom zakazywanie sprzedaży oraz stosowania żywności i pasz GMO. Europosłowie uznali, że przepisy byłyby niewykonalne i mogłyby doprowadzić do kontroli granicznych pomiędzy krajami unijnymi.

Poza tym podkreślano, że propozycja Komisji Europejskiej może być niezgodna z zasadami wspólnego rynku.

Europoseł Zbigniew Kuźmiuk, wypowiadając się na forum PE, zwracał uwagę, że przepisy dotyczące żywności i pasz GMO powinny być oparte na podobnych rozwiązaniach jak te, które dotyczą upraw roślin genetycznie modyfikowanych.

– Dyrektywa w zakresie upraw GMO, uzgodniona przecież przez wszystkie unijne instytucje, daje właśnie krajom członkowskim możliwość zakazania lub ograniczenia upraw na ich terytorium, pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów opisanych w dyrektywie. Jeżeli chcemy stosować zasadę pomocniczości – tak przecież znaną w Unii Europejskiej – to podobne rozwiązania należy zastosować w odniesieniu do żywności i pasz GMO. Mam nadzieję, że Komisja w krótkim czasie przedstawi odpowiednie rozwiązania w tym zakresie – podkreślił europoseł.

Za odrzuceniem projektu głosowało 577 eurodeputowanych, 75 było za, a 38 wstrzymało się od głosu. Unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności zapowiedział, że KE nie wycofa projektu, który trafi pod obrady ministrów państw UE.

RIRM

drukuj