fot. pl.wikipedia.org

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia rozpozna dziś wniosek o areszt wobec biznesmena Leszka Cz.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia rozpozna dziś wniosek o areszt wobec biznesmena Leszka Cz. Właściciel Idea Banku jest podejrzany w sprawie tzw. afery GetBack i może ukrywać się poza granicami Polski. To właśnie dlatego potrzebna jest zgoda na areszt. Dzięki temu możliwe będzie wydanie listu gończego oraz Europejskiego Nakazu Aresztowania za podejrzanym.

Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack, zapowiedział, że przedstawiciele osób pokrzywdzonych w sprawie stawią się dziś w sądzie i wyrażą poparcie dla tego wniosku. Liczą na jego uwzględnienie.

– Mamy nadzieję, że zostanie zastosowane każde prawne rozwiązanie, w tym także, jeżeli będzie taka potrzeba, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który zabezpieczy interesy osób pokrzywdzonych oraz prawidłowy tok postępowania karnego. Jesteśmy za tym, żeby była sprawiedliwość w tej sprawie. Taki jest cel naszego dzisiejszego przyjazdu do sądu – powiedział Artiom Bujan.

Poszkodowani Obligatariusze GetBack zaapelowali do prokuratury o dostarczenie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wobec Leszka Cz. Domagają się także zabezpieczenia korzyści, jaką Idea Bank uzyskał, pobierając prowizję od sprzedaży obligacji.

Z nieoficjalnych medialnych informacji wynika, że prokuratura zabezpieczyła dotąd znaczną kwotę rzędu nawet kilkudziesięciu milionów złotych na mieniu Leszka Cz.

Śledztwo w sprawie tzw. afery GetBack trwa od 24 kwietnia 2018 r. i dotyczy m.in. wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach.

Według prokuratury, klienci Idea Banku byli systemowo wprowadzani w błąd. Obligacje GetBack nabyło blisko 2000 osób. Straty szacuje się nawet na 2,6 mld złotych.

RIRM

drukuj