Autorstwa User:Darwinek - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11139577

Sąd Najwyższy rozstrzygnął 39 spraw wyborczych i referendalnych – najczęściej skarżona jest odmowa rejestracji list do Sejmu

Już 39 spraw w bieżącym procesie wyborczym i referendalnym rozstrzygnął Sąd Najwyższy. 19 skarg dotyczyło postanowień Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji list kandydatów do Sejmu. Dwie z nich uznano za zasadne.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która jest uprawniona do rozstrzygania skarg dotyczących wyborów i referendum, do środy do południa zarejestrowała 39 postępowań w tych sprawach. Wszystkie zostały zakończone.

Bez dalszego biegu SN pozostawił dwa protesty wyborcze. Jak uzasadniono, zostały one złożone przedwcześnie. Sąd Najwyższy oddalił też dwie skargi na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Były to skargi Komitetu Wyborczego Wyborców Królewskie Miasta i Komitetu Wyborczego Wyborców Królewski Senat. W zawiadomieniach tych brakowało wymaganych załączników z 1 tys. podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu.

Z kolei za zasadne SN uznał dwie skargi na wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zarówno wyborów, jak i referendum. W jednej z nich zaskarżono do SN pismo pt. „Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych”. W dokumencie tym zapisano m.in., że „osoby pełniące funkcję męża zaufania albo obserwatora społecznego przy okręgowej komisji wyborczej uprawnione są do obserwowania wyłącznie wykonywanych przez tę komisję czynności związanych z przyjmowaniem protokołów głosowania, ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz sporządzeniem protokołów”. Sąd Najwyższy uznając tę skargę uznał z kolei, że zarówno mąż zaufania, jak i obserwator społeczny mają prawo być obecni podczas wszystkich czynności komisji wyborczej i referendalnej, do której zostali wyznaczeni, w tym również przed dniem głosowania.

Z informacji przekazanych przez SN wynika też, że najwięcej, bo aż 19 skarg, złożono na postanowienia PKW dotyczące odmowy rejestracji list kandydatów do Sejmu. Sześć z nich odrzucono, dziewięć oddalono, dwa postępowania umorzono, a dwie skargi uznano za zasadne i przekazano te sprawy do ponownego rozpoznania przez PKW.

Sąd Najwyższy oddalił też skargę na postanowienie PKW dotyczące skreślenia kandydata z listy i unieważnienie tej listy. Siedem innych skarg i wniosków dot. rejestracji list do Sejmu odrzucono z uwagi na zastosowanie w nich środków pozaustawowych. SN zajął się też czterema skargami na postanowienia o odmowie rejestracji kandydatów na senatorów. Trzy z nich oddalono, a jedną odrzucono.

Do SN wpłynęły też dwie skargi na postanowienia PKW o odmowie wydania zaświadczenia o przysługiwaniu uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej. W tym przypadku jedno postępowanie umorzono, a jedną skargę, złożoną przez Izbę Gospodarczo-Handlową Rynku Spożywczego, uznano za zasadną. W tym ostatnim przypadku, Sąd Najwyższy – w przeciwieństwie do PKW – uznał, że izby gospodarcze, jako jeden z rodzajów organizacji społecznych, są uprawnione do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych.

Jeszcze w środę w SN zarejestrowano 18 kolejnych spraw. Wszystkie dotyczą postanowień PKW o odmowie rejestracji list kandydatów do Sejmu.

PAP

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl