S. Kaleta: Komisja weryfikacyjna stroną lub uczestnikiem w 646 sprawach sądowych

Komisja weryfikacyjna jest stroną lub uczestnikiem 646 spraw sądowych. Cały czas nie tylko dąży do wyjaśnienia kolejnych spraw, ale również zabiega o utrzymanie tych już wydanych. Poinformował przewodniczący komisji Sebastian Kaleta.

Obecnie przed komisją ds. warszawskiej reprywatyzacji toczy się 438 spraw. Do tej pory 247 wydanych decyzji dotyczyło przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia lokatorom. Ich kwota łącznie opiewa na ponad 8 mln 39 tys. zł.

„Komisja jest zaangażowana nie tylko w wyjaśnianie kolejnych spraw, ale równie mocno musi zabiegać przed sądami o utrzymanie dotychczas wydanych. Co istotne, w zakresie spraw odszkodowawczych dotyczących pokrzywdzonych lokatorów, przeciwnikiem procesowym mieszkańców oraz komisji jest m.st. Warszawa, które pod rządami Rafała Trzaskowskiego konsekwentnie odmawia wypłat mieszkańcom i kieruje sprawy do sądu, mimo że środki na wypłatę komisja zabezpieczyła na rachunku bankowym m.st. Warszawy” – wskazał Sebastian Kaleta, przewodniczący komisji weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości.

Władze stolicy kilkukrotnie odpowiadały na zarzuty związane z niewypłacaniem zadośćuczynień i odszkodowań lokatorom. Wskazywały przy tym, m.in. to, że decyzje wydawane przez komisję weryfikacyjną są jednostronne i opierają się jedynie na ustaleniach poczynionych podczas postępowań. Na tę chwilę miasto stołeczne Warszawa złożyło sprzeciw od decyzji komisji w 210 sprawach. 34 sprzeciwy wkrótce zostaną przekazane przez komisję do sądu.

TV Trwam News/PAP

drukuj