fot. twitter.com/RzecznikMSP

Rzecznik MŚP: „Ratuj biznes” to akcja wpierająca przedsiębiorców w czasach pandemii

„Ratuj biznes” to nowa akcja informacyjno-organizacyjna wpierająca przedsiębiorców w czasach pandemii – poinformowało dziś biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Akcja – jak czytamy w komunikacie – polega na informowaniu przedsiębiorców z sektora MŚP o instrumentach pomocowych, z których można skorzystać, a także na kojarzeniu przedsiębiorców z kancelariami prawnymi i podatkowymi, które wyraziły chęć nieodpłatnej pomocy mikro, małym i średnim firmom przy sporządzaniu i składaniu wniosków o wsparcie.

Wskazano, że potrzebne informacje, zarówno te z obowiązujących już rozwiązań prawnych, jak i te proponowane w tarczy antykryzysowej, można znaleźć na stronie www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes. Są tam np.: wnioski o odroczenie terminu zapłaty podatku/zapłaty zaległości podatkowych, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, o umorzenie zaległości podatkowych, o odroczenie terminu płatności składek ZUS, o zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS. Tam też można zleźć – jak napisano- wnioski zakresie świadczeń postojowych, o udzielenie pomocy (pożyczki) na ratowanie, w zakresie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego itp.

Jednocześnie Rzecznik MŚP zachęca kancelarie prawne oraz kancelarie doradztwa podatkowego do włączenia się do akcji „Ratuj biznes” poprzez nieodpłatną (pro publico bono) pomoc przedsiębiorcom sektora MŚP przy wypełnianiu i składaniu przedmiotowych wniosków o ulgi czy wsparcie. Zaznaczono, że lista kancelarii będzie na bieżąco aktualizowana.

Zdaniem Rzecznika MŚP – jak czytamy – wszystkie złożone wnioski powinny zostać rozpatrzone pozytywnie. Niemniej, jak wskazano, w przypadkach ewentualnych, niekorzystnych rozstrzygnięć Rzecznik będzie pomagał w indywidualnych sprawach firm składających wnioski.

„Należy zauważyć, że we wszystkich sytuacjach, w których przy rozpatrywaniu przedmiotowych wniosków organy naruszą prawa mikro, małych i średnich przedsiębiorców (np. poprzez nieuzasadnione, wydłużone rozpatrywanie wniosku, bezpodstawne wydanie niekorzystnego rozstrzygnięcia w zakresie wnioskowanej pomocy itp.). Rzecznik MŚP będzie podejmował zdecydowane kroki, stojąc po stronie przedsiębiorcy i jego praw” – informuje cytowany w komunikacie zastępca Rzecznika Jacek Cieplak.

PAP

drukuj