fot. rcb.gov.pl

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: incydenty zagrażające bezpieczeństwu są analizowane

Wszystkie przypadki zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej są szczegółowo analizowane, a wnioski z nich służą do poprawy bezpieczeństwa – zapewnia rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz.

Odniosła się w ten sposób do opublikowanej w środę przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji na temat wyników badania prawidłowości zabezpieczeń obiektów kluczowych dla funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa i obywateli. Według NIK, która stwierdziła szereg nieprawidłowości, nie są one dostatecznie chronione; podała przykłady incydentów stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej.

Infrastruktura krytyczna to rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty, urządzenia bądź instalacje) niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Obejmuje systemy zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, zaopatrzenia w żywność, w wodę, a także systemy: łączności, sieci teleinformatycznych, finansowe, ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze oraz produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych. Lista obiektów jest tajna.

„Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów Infrastruktury Krytycznej to proces ciągły, a systemy zabezpieczeń muszą podlegać stałemu doskonaleniu. Dla poprawy bezpieczeństwa ważne jest, aby wyciągać wnioski z każdego incydentu stanowiącego potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa IK” – napisała Adamkiewicz komentując dla PAP informację NIK.

Rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odnosząc się do przykładów zdarzeń podanych przez NIK w informacji pokontrolnej poinformowała, że wszystkie są szczegółowo analizowane zarówno przez RCB jak i przez operatorów.

„Żaden z przedstawionych przez NIK przykładów incydentów nie wpłynął na ciągłość świadczenia najważniejszych dla państwa polskiego usług” – podkreśliła.

Zaznaczyła, że podnoszenie poziomu bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej jest realizowane przez operatorów, których obowiązkiem jest ochrona obiektów IK oraz przez administrację, która wspiera operatorów m.in. organizując szkolenia czy fora ochrony. W tym celu został też opracowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i przyjęty przez Radę Ministrów Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej; ostatni raz aktualizowany w czerwcu 2016 r.

PAP/RIRM

drukuj