Rząd przyjmie dziś plan finansowy na lata 2016-2019

Rada Ministrów ma dziś przyjąć Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019. Założenia zawarte w dokumencie będą podstawą do przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

Dokument przewiduje wzrost Produktu Krajowego Brutto w tym roku na poziomie 3,8 proc., a w przyszłym 3,9 proc. Tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych latach ma przyspieszyć – w roku 2018 wyniesie 4 proc., a rok później 4,1 proc.

Jednocześnie stopniowo spadać ma deficyt sektora finansów publicznych. Senator Grzegorz Bierecki, szef senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, wskazuje na bardzo duże szanse realizacji tych założeń.

– Rząd bardzo konserwatywnie planuje wzrost PKB. Te założenia, które są przyjmowane, są ostrożne, ale tak się powinno planować. To dobre rozwiązanie. Polacy odczują skutki tego wzrostu gospodarczego, który nie wynika oczywiście z przyjętego przez rząd planu, wynika z innych działań, które wcześniej zostały podjęte przez rząd i które są także podejmowane w innych ustawach. To szczególnie istotny dla PKB program „Rodzina 500 Plus”, który jest sztandarowym elementem programu Prawa i Sprawiedliwości, a którego dobrodziejstwo jest już odczuwane w portfelach polskich gospodarstw domowych – powiedział Grzegorz Bierecki.

Z planu wynika także, że resort finansów rozważa zwiększanie kwoty wolnej od podatku. Miałaby ona rosnąć od przyszłego roku o 1000 złotych rocznie. Docelowo ma wynieść 8 tys. zł.

RIRM

drukuj