Rząd przyjął projekt dot. wpłat dla ZUS jednym przelewem

Rząd zajął się m.in. projektem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dokument przewiduje, że wszystkie wpłaty, do których otrzymywania uprawniony jest ZUS, będzie można wpłacać jednym przelewem od 1 stycznia 2018 r.

Teraz do ZUS trafiają cztery przelewy: na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusze: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz emerytury pomostowe.

Numer nowego rachunku będzie nadawany przez ZUS i stanie się nowym identyfikatorem płatnika składek. Projekt nakłada obowiązek wygenerowania numerów rachunków do końca 2017 r.

Ponadto mają zostać obniżone stopy procentowe odsetek z tytułu nieprzekazanych składek do OFE, co ma dać o ok. 2 mln zł rocznie oszczędności dla ZUS.

To kolejny ruch z obszaru obietnic wicepremiera Mateusza Morawieckiego – podkreśla europoseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista.

– To jest przygotowanie, m.in. do tej reformy likwidującej także NFZ, ale również upraszczającej cały ten system od strony pracodawców. Pracodawcy, którzy przesyłają na te fundusze środki pochodzące, czy związane z płacami pracowników, będą w związku z tym mieli znacznie mniej pracy, więc to jest duże uproszczenie. To kolejny ruch wicepremiera Morawieckiego, który obiecywał jeszcze niedawno w Rzeszowie takie kolejne posunięcia, ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorców. To także do takich posunięć należy – zaznacza Zbigniew Kuźmiuk.

W porządku dzisiejszych obrad był także przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt zmiany rozporządzenia rządu w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

RIRM

drukuj