Rząd nie zadbał o unijną pomoc dla zwalnianych w Fiacie

Rząd nie wystąpił o unijną pomoc na wsparcie dla zwalnianych pracowników Fiata z Tychów.

Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki obiecywał pomoc oraz wsparcie rządu dla pracowników Fiat Auto Poland, ale jak zwykle skończyło się tylko na obietnicach. Okazuje się bowiem, że Solidarna Polska zarzuca rządowi, że nie skorzystał z możliwości finansowego wsparcia z Unii Europejskiej dla zwalnianych z tyskiej fabryki Fiata.

Chodzi o pieniądze z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Czterech polskich europosłów: Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro, Jacek Kurski i Jacek Włosowicz wysłało komisarzowi Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andorowi pytania związane ze zwolnieniami w Fiacie. Chcieli się dowiedzieć, czy w związku z sytuacją w fabryce rząd wystąpił o uruchomienie środków z EFG.

Z tego co udało się ustalić euro posłowie: Tadeusz Cymański (EFD), Zbigniew Ziobro (EFD), Jacek Olgierd Kurski (EFD) oraz Jacek Włosowicz (EFD) zadali pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej. Dokument o znaku: E-011342/2012 do Komisji zgodnie z art. 117 Regulaminu PE. Przedmiotem pytania były grupowe zwolnienia w zakładach Fiata w Tychach. W swoim wystąpieniu polscy euro deputowani informują komisję, że „w ostatnich tygodniach firma Fiat poinformowała o grupowych zwolnieniach w swoich tyskich zakładach oraz przeniesieniu produkcji do Włoch. Z dnia na dzień zwolnionych zostanie ponad 1,5 tysiąca pracowników co dramatycznie pogorszy sytuację na rynku pracy w regionie Górnego Śląska”. Po czym zadają pytania:

1. Czy Rząd Polski wystąpił już do Komisji o uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dla osób zwalnianych w tyskich zakładach Fiata? Kiedy Komisja może wpłacić środki pomocowe dla zwalnianych?

2. Jak wysokie środki i kiedy Komisja zamierza przeznaczyć z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego w celu pomocy zwalnianym w Tychach pracownikom? Czy wiadomo już ile osób zostanie objętych pomocą?

3. Jak Komisja zamierza wspierać powrót na rynek pracowników z sektorów przemysłu motoryzacyjnego zwalnianych ze względu na kryzys?

4. Jakie działania zamierza podjąć Komisja w celu wzmocnienia konkurencyjności oraz kondycji przemysłu motoryzacyjnego w Europie?

Odpowiedź jest jednoznaczna, polski rząd nie wystąpił z wnioskiem o pomoc dla zwalnianych pracowników Fiata w Tychach.

– Laszlo Andor odpowiedział wprost: Komisja nie otrzymała wniosku o takie dofinansowanie od rządu – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach lider Solidarnej Polski na Śląsku Michał Wójcik.
– Nie chcemy się wyżywać, ale mówimy, że doszło do zaniedbania, niedocenienia problemu albo opieszałości – powiedział podczas wspomnianej konferencji europoseł Cymański. Podkreślił, że „od dłuższego czasu było wiadomo, że Fiat boryka się z problemami”.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w tym roku w ramach EFG do wykorzystania jest 55 mln euro. Jednak Cymański przyznał, że „to jest fundusz niełatwy i korzystają z niego przede wszystkim kraje „starej” Unii”. Zaznaczył zarazem, że trzeba korzystać z każdej możliwości wsparcia unijnego, zwłaszcza w takim przypadku, jak zwolnienia pracowników”.

W odpowiedzi na pismo europosłów Andor przypomniał, że woj. śląskie ma wciąż do dyspozycji 166 mln euro w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-13.

– W celu pomocy zwalnianym pracownikom Fiata organy lokalne mogą przygotować specjalny projekt dotyczący zwolnień monitorowanych. Region może też skorzystać ze strategii szybkiego reagowania opracowywanych na poziomie krajowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – napisał w odpowiedzi komisarz.

Mateusz Gruźla/RIRM

drukuj