Rząd m.in. o wynagrodzeniach kuratorów zawodowych i aplikantów

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych przewidującym, że wszystkie wpłaty, do których otrzymywania uprawniony jest ZUS, będzie można wpłacać jednym przelewem.

Posiedzenie rządu ma rozpocząć się o godzinie 11.00, będzie krótsze niż zazwyczaj w związku z wizyta w Polsce Kanclerz Niemiec Angelą Merkel, która spotka się m.in. z premier Beatą Szydło.

Projekt nowelizacji m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którym zajmie się Rada Ministrów przewiduje, że wszystkie wpłaty, do których otrzymywania uprawniony jest ZUS, będzie można od 1 stycznia 2018 r. wpłacać jednym przelewem, na jeden indywidualny rachunek płatnika składek.

Teraz do ZUS trafiają cztery przelewy: na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusze: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz emerytury pomostowe.

Numer nowego rachunku będzie nadawany przez ZUS i stanie się nowym identyfikatorem płatnika składek. Projekt nakłada obowiązek wygenerowania numerów rachunków do końca 2017 r.

Resort rodziny pracy i polityki społecznej, który przygotował projekt, chce też w tej zmianie prawa obniżyć stopy procentowe odsetek z tytułu nieprzekazanych składek do OFE, co ma dać nie więcej niż o 2 mln zł rocznie oszczędności dla ZUS. Obecnie stopa procentowa dla takich nieprzekazanych z winy ZUS składek, to 4,51 proc. Po zmianie miałaby być równa stopie referencyjnej NBP, czyli obecnie niższa o trzy punkty procentowe – 1,5 proc. Na koniec marca suma nieprzekazanych składek do OFE wynosiła 81,1 mln zł.

W projekcie zapisano też nowe maksymalne limity wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na urlopy rodzicielskie na lata 2016-25. Kwoty te rosną od 4,7 mld zł w 2016 r. do 9,2 mld zł w 2025 r. Projekt zakłada też, że gdyby po pierwszym półroczu wydano więcej niż 49 proc. wydatków zaplanowanych na dany rok, limit może zostać podniesiony o kwoty oszczędności z tytułu innych wydatków.

Przygotowywana ustawa miałaby wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Część przepisów dotyczących nowych rachunków wejdzie w życie później – 1 października 2017 r. i 1 stycznia 2018 r.

Rząd we wtorek zajmie się także przygotowanym w resorcie sprawiedliwości projektem zmiany rozporządzenia rządu w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Chodzi o zmianę jednego z załączników tego rozporządzenia, w którym zawarta jest tabela stanowisk oraz odpowiadających im stawek dodatków funkcyjnych. Ma zostać dodane stanowisko kuratora delegowanego do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz ustalenie przysługującego mu dodatku w granicach od 50 do 130 proc. kwoty bazowej.

PAP/RIRM

drukuj