fot. naszdziennik.pl

Rząd dziś m.in. o noweli prawa farmaceutycznego

Rząd zajmie się dziś projektem noweli prawa farmaceutycznego dotyczącym penalizacji nielegalnego wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych oraz projektem noweli ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków unijnych.

Celem projektu noweli prawa farmaceutycznego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości jest zmiana przepisów dotyczących penalizacji nielegalnego wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych oraz skupu produktów leczniczych z rynku detalicznego w celu ich sprzedaży i wywozu za granicę. Chodzi m.in. o wprowadzenie instrumentów prawnych, dzięki którym możliwe będzie skuteczne przeciwdziałanie procederowi tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji deficytowych produktów leczniczych.

Regulacja przewiduje także usystematyzowanie przepisów dotyczących zasad prowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną.

Autorzy projektu podnoszą, że konieczne jest także kompleksowe uregulowanie kwestii wstrzymania obrotu lub wycofania z obrotu produktów leczniczych, co do których istnieje podejrzenie niespełniania wymagań jakościowych, sfałszowania lub wystąpienia innych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu pacjentów. Obecnie funkcjonujący system jest – ich zdaniem – nieadekwatny do potrzeb.

Kolejnym rozwiązywanym problemem – jak wskazuje MS – jest niedostateczne uregulowanie zarówno sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza jak i bezpośredniego dostarczania produktów leczniczych przez farmaceutów osobom niepełnosprawnym. Projektowane przepisy mają na celu usunięcie nieścisłości w dotychczasowych zapisach ustawowych oraz wprowadzenie możliwości bezpośredniej dostawy produktów leczniczych osobom niepełnosprawnym.

Projekt zakłada również wprowadzenie zmian, pozwalających aptekom na honorowanie Karty Dużej Rodziny. Dotychczasowe regulacje prawne w zakresie zakazu reklamy aptek i ich działalności uniemożliwiały aptekom uczestnictwa w programie Karty Dużej Rodziny.

Rząd zajmie się dziś także projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków unijnych. Projektowane zmiany umożliwią wprowadzenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 nowej formy wsparcia w postaci instrumentów finansowych.

Regulacja ta stwarza możliwości dodatkowego finansowania inwestycji. Wsparcie z instrumentu finansowego umożliwi finansowanie znacznie szerszego zakresu operacji oraz kosztów (m.in. zakup zwierząt, roślin jednorocznych) niż jest to dozwolone w przypadku dotychczas stosowanego wsparcia dotacyjnego.

Szacuje się, że dzięki środkom PROW 2014-2020 – planowanym do udostępnienia na instrumenty finansowe w wysokości 50 mln euro do końca 2023 r. – zostanie utworzony portfel nowych kredytów w wysokości około 250 mln euro.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl