fot. PAP/Radek Pietruszka

Rząd m.in. o „Instytucie Wolności” i umowie z Frontexem

Po godz. 9.00 rozpoczęło posiedzenie rządu. Ministrowie omawiają m.in. projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Instytucie Wolności” oraz projekt o ratyfikacji umowy między Polską a Frontexem ws. siedziby agencji.

Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Centrum przejmie zadania Departamentu Pożytku Publicznego w MRPiPS – obecnie odpowiedzialnego za III sektor. Nadzór nad Narodowym Centrum sprawować będzie Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Kierować nim ma prezes Narodowego Centrum, przy wsparciu Rady Narodowego Centrum.

Rada Ministrów omówi także projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), w sprawie siedziby agencji, podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r. Rząd przekazał działkę przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie, na której agencja wybuduje swoją siedzibę.

Ministrowie zajmą się także projektem ustawy powołującej Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Biuro ma się zajmować nieprawidłowościami w służbach mundurowych, przypadkami łamania prawa czy naruszenia etyki zawodowej przez funkcjonariuszy.

Zgodnie z projektem Biuro Nadzoru Wewnętrznego będzie podlegało bezpośrednio szefowi MSWiA. Będzie liczyć 42 funkcjonariuszy i 8 pracowników cywilnych. Ma zajmować się nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA, czyli policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu.

Rada Ministrów rozpatrzy ponadto projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych oraz prawa zamówień publicznych przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Projekt zakłada stopniowe zwiększanie wydatków obronnych z obecnych co najmniej 2 proc. do minimum 2,5 proc. PKB w 2030 r. i latach następnych; zwiększenie maksymalnej liczebności wojska do 200 tys. żołnierzy, w tym 130 tys. zawodowych.

Ponadto – jak wynika z pisma zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji – minister spraw wewnętrznych i administracji skierował na dzisiejsze posiedzenie rządu projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego. Rozporządzenie ws. metropolii powinno zostać wydane do 30 czerwca br.

PAP/RIRM

drukuj