fot. prezydent.pl

Prezydent A. Duda: zgodna współpraca rządu z samorządami warunkiem sprawnego funkcjonowania państwa

Zgodna współpraca między administracją rządową i samorządami jest warunkiem sprawnego funkcjonowania państwa i najlepiej służy obywatelom – napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do przedstawicieli władz samorządowych z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego.

W liście Andrzej Duda złożył też „najlepsze życzenia wszystkim polskim samorządowcom” i wszystkim tym, którzy „swoją służbą publiczną przyczyniają się do rozwoju Polski, naszej Ojczyzny, składającej się z tysięcy małych ojczyzn”.

„Każde państwa świadectwo >>słuchu społecznego<< i dialogu z mieszkańcami, każde przedsięwzięcie, służące pomyślności waszych lokalnych wspólnot – jest także wkładem w budowę silnej, nowoczesnej i dostatniej Rzeczypospolitej. Dziękuję za to wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, dziękuję starostom i marszałkom województw” – napisał prezydent.

Zwrócił się także z podziękowaniem do radnych, członków instytucji samorządowych oraz do pracowników urzędów gminnych, powiatowych i marszałkowskich.

„Chciałbym także, abyśmy wszyscy – jako członkowie lokalnych wspólnot – podziękowali nawzajem samym sobie. Umiemy być samorządni, potrafimy dbać o Polskę, która jest wokół, najbliżej nas. Niech ta umiejętność się doskonali i prowadzi nas w przyszłość” – dodał.

Jak zauważył Andrzej Duda, w 2019 r. mija 30 lat „od upadku komunizmu i historycznych przemian, w wyniku których w naszej współczesnej Ojczyźnie został odbudowany samorząd, najpierw na szczeblu gminnym”.

„Nie była to zbieżność przypadkowa – rok 1989 to podwaliny polskiej wolności, a nie ma wolności bez samorządności” – ocenił.

Prezydent zwrócił również uwagę, że samorządy „w szczególny sposób zaczęły rozwijać skrzydła wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, zyskując wielkie możliwości”.

„Nie byłoby tak ogromnego skoku cywilizacyjnego, jaki jest udziałem Polaków w ostatnich latach, gdyby nie aktywna, przedsiębiorcza, pełna pomysłów samorządność. Zasługuje na uznanie, jak wspaniale polscy samorządowcy potrafili zagospodarować szanse związane z członkostwem naszego kraju w Unii” – stwierdził Andrzej Duda.

Jak podkreślił, wielkie znaczenie dla funkcjonowania samorządu terytorialnego ma zasada pomocniczości, mówiąca, iż „każdy szczebel władzy powinien wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie realizowane na szczeblu niższym”.

„Wynika stąd postulat równowagi i wzajemnego poszanowania swoich kompetencji przez władzę samorządową i centralną. Obie są filarami naszej państwowości, obie mają na celu publiczne dobro. Zgodna współpraca między administracją rządową i samorządami jest warunkiem sprawnego funkcjonowania państwa i najlepiej służy obywatelom” – wskazał prezydent.

Wcześniej podczas poniedziałkowych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Belwederze prezydent odznaczył kilkudziesięciu samorządowców za zasługi w działalności społecznej i samorządowej.

PAP/RIRM

drukuj