Rząd chce poprawić zabezpieczenie emerytalne Polaków

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. To kolejny prospołeczny program rządu, mający dać lepsze zabezpieczenie emerytalne dla milionów Polaków.

Pracownicze plany kapitałowe mają być emerytalną rewolucją. Rząd wpłaci w ciągu najbliższych 10 lat na konta emerytalne nawet 40 mld złotych. [czytaj więcej] 

– Te Pracownicze Plany Kapitałowe to nie jest następne OFE – podkreślał premier.

W program mają być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Wpłacane przez pracownika niewielkie kwoty plus dopłaty pracodawców i skarbu państwa będą dziedziczonymi, prywatnymi środkami obywateli.

Jest to kolejny duży bardzo ważny program prospołeczny – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Program, który ma zapewnić lepsze zabezpieczenie emerytalne.

– Tym samym kończymy taką 25-letnią erę, kiedy pracownik był tylko kosztem. My traktujemy pracowników jako inwestycję – wskazał szef rządu.

W praktyce Skarb Państwa po przystąpieniu pracownika do programu  będzie płacił tzw. składkę powitalną w wysokości 250 zł i dopłatę roczną 240 zł. Pracodawca z kolei płaciłby składkę podstawową 1,5 procent wynagrodzenia brutto i dobrowolną do 2,5 procent, a pracownik składkę podstawową 2 procent i dobrowolną do 2 procent. Łączna minimalna składka wynosiłaby 3,5 procent, a maksymalna 8 procent. Prawo do skorzystania ze zgromadzonego kapitału uzyska się po ukończeniu 60. roku życia.

TV Trwam News/RIRM

drukuj