fot. wikipedia.org

Ruszyły pierwsze przetargi ws. S61 Via Baltica

Pierwsze przetargi na projekt i budowę kilku odcinków drogi S61 Via Baltica ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o 63 km odcinek Szczuczyn-Raczki, 24 km odcinek Suwałki-Budzisko oraz budowę tzw. drugiej nitki obwodnicy Szczuczyna.

Za realizację odcinka Szczuczyn-Raczki odpowiada olsztyński oddział GDDKiA, za pozostałe dwie inwestycje GDDKiA w Białymstoku.

Oferty na odcinek Szczuczyn-Raczki można składać do 24 czerwca, na odcinek od Suwałk do Budziska do 28 lipca, a na budowę drugiej nitki obwodnicy Szczuczyna do 20 maja 2016 roku.

GDDKiA na swojej stronie internetowej podaje, że inwestycja Szczuczyn-Raczki obejmuje trzy zadania: odcinek od Szczuczyna do węzła Ełk Południe (23 km), od węzła Ełk Południe do węzła Wysokie (20 km) wraz z czterokilometrowym podłączeniem do obwodnicy Ełku w ciągu drogi S16 oraz od węzła Wysokie do Raczek (20 km).

Przetarg jest prowadzony w trybie postępowania ograniczonego. Drogowcy tłumaczą, że oznacza to, że w pierwszym etapie GDDKiA przyjmie od zainteresowanych firm wnioski o dopuszczenie do udziału w tym przetargu.

„Do drugiego etapu zostanie zaproszonych maksymalnie 20 wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu” – podaje GDDKiA.

Wśród przetargowych kryteriów znalazły się m.in. cena, ale też termin wykonania. „Trzecim kryterium oceny ofert jest zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji” – informują drogowcy. GDDKiA planuje podpisać umowę z wykonawcą w trzecim kwartale 2017 roku, a odcinek Szczuczyn-Raczki ma być gotowy w drugiej połowie 2020 roku.

W takim samym terminie ma być oddawany do użytku około 24-kilometrowy odcinek od Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku (wraz z obwodnicą Szypliszek) oraz druga nitka obwodnicy Szczuczyna. Po dokładnej analizie okazało się, że ta druga nitka, zamiast pierwotnie planowanych 8 km, będzie miała około 6,5 km długości. Inwestycje mają zapewnione finansowanie w ramach programu CEF (Connecting Facility Europe, Łącząc Europę) – poinformował rzecznik GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski.

Via Baltica będzie realizowana w systemie ,,Projektuj i buduj”. Oznacza to, że wyłonione w przetargach firmy będą przygotowywać pełną dokumentację projektową inwestycji, będą też miały za zadanie uzyskać zezwolenie na realizację tej inwestycji i wszelkich innych potrzebnych pozwoleń.

GDDKiA w Białymstoku odpowiada za przygotowanie dokumentacji łącznie siedmiu odcinków Via Baltica: sześciu od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna (łącznie 86 km) oraz za odcinek od Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku (24,1 km).

PAP/RIRM

drukuj