Ruszył nabór wniosków w programie ,,Czyste powietrze”

Od dzisiaj ruszył nabór wniosków w programie ,,Czyste powietrze”. Rząd chce walczyć ze smogiem m.in. poprzez wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Z powodu złej jakości powietrza w Polsce umiera rocznie ponad 45 tys. osób.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą już ubiegać się o dotację na wymianę pieca czy termomodernizację budynku. Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wysokość dofinansowania będzie się wahać od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalnie może wynieść 53 tys. zł.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że program został tak skonstruowany, by mogły z niego skorzystać także osoby, które nie mają środków na wkład własny. Istnieje możliwość pozyskania niskooprocentowanej pożyczki.

– Jeśli ktoś nie ma żadnych środków finansowych albo ma bardzo niewielkie i nie stać go na zapłacenie z własnych, wobec tego może w tym wniosku zaznaczyć, że chce robić to za pośrednictwem pożyczki. Te pożyczki będą bardzo atrakcyjne, nie ma tańszej pożyczki. Na obecną chwilę będą to na 3-miesięczny WIBOR plus 0,7, to jest ok. 2,41 proc. i wtedy ta pożyczka jest przeznaczana na inwestycję – a więc beneficjent nie musi wykładać żadnych środków finansowych. Po rozliczeniu inwestycji część pożyczki jest anulowana przez dotację i zostaje do spłacenia ten udział własny – wyjaśnił Henryk Kowalczyk.   

 Szczegółowe informacje o programie można uzyskać podczas szkoleń, jakie organizowane są w gminach.

Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2019. Jego budżet opiewa na 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to ponad 63 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych blisko 40 mld zł.

RIRM

drukuj