Rozpoczyna się kolejny rok akademicki

Dziś rozpoczyna się rok akademicki 2013/2014. Uroczyste inauguracje odbywają się na uczelniach w całym kraju.

W Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie, młodzież archidiecezji gdańskiej uczestniczyła w uroczystej Mszy św. której przewodniczył ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. W homilii ks. bp Wiesław Śmigiel z Pelplina, odwołując się do nauczania bł. Jana Pawła II, przypomniał o roli i zadaniach środowisk akademickich.

– To okazja, aby przypomnieć bogactwo nauczania Jana Pawła II. Sporo słów skierował do ludzi nauki i studentów. Do uczestników sympozjum zorganizowanego z okazji obchodów 700-lecia najstarszego rzymskiego uniwersytetu La Sapienza powiedział, że zadaniem środowiska akademickiego jest cierpliwe i wytrwałe szukanie prawdy, skrupulatna analiza zjawisk w ciągłym dążeniu do coraz doskonalszych i owocniejszych syntez. Przypomniał, że tak jak Europy nie można zredukować jedynie do rynku, tak też uczelni nie można podporządkować tylko prawom ekonomii i mody – zaznaczył ks. bp Wiesław Śmigiel.

Ks. bp zwrócił uwagę, że najważniejszym zadaniem Uczelni jest dążenie do prawdy, nie zaś uleganie modom czy poprawności politycznej.

– Wydaje się, że dążenie do komercjalizacji nauki, z jakim mamy dzisiaj do czynienia to nie tyle postęp – albo może inaczej: nie zawsze postęp, ale często ograniczenie, które może utrudnić niektóre badania naukowe i bardzo spłycić proces edukacyjny. Zatem niech słowa bł. Jana Pawła II będą wskazówką i dla naszych uczelni, aby nie tyle podporządkowywać się modzie, aby nie tyle być w zgodzie z poprawnością polityczną oraz szukać uznania u możnych tego świata, ale przede wszystkim służyć prawdzie – podkreślał ks. bp Wiesław Śmigiel.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w tym roku rozpocznie 12 rok swojej działalności. Uroczysta inauguracja roku akademickiego w WSKSiM odbędzie się 28 października. Wykład inauguracyjny wygłosi ks. abp Claudio Maria Celli – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

Uczelnia, jako jedno z dzieł wyrosłych przy Radiu Maryja, nieustannie rozwija się. Od tego roku akademickiego, wychodząc m.in. naprzeciw osobom  pracującym zawodowo i ubogim, proponuje na kierunkach: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Politologia nowoczesny system nauczania przez Internet.

– W tym roku najważniejszą propozycją naszej uczelni są studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Są to studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Politologia. Polegają one na tym, że duża część wykładów będzie organizowana za pośrednictwem platformy internetowej, czyli będzie można w nich uczestniczyć nie przyjeżdżając do Torunia, natomiast w Toruniu będzie się odbywał jeden zjazd w miesiącu przeznaczony głównie na zajęcia praktyczne, na warsztaty, na zajęcia językowe. Te ułatwienia są skierowane przede wszystkim do osób, które pracują zawodowo, a chciałyby zdobyć wykształcenie wyższe, na poziomie licencjackim, a później magisterskim – podaje dr Dorota Żuchowska, dziekan WSKSiM.

RIRM

drukuj