Nowe przepisy dotyczące urlopu wychowawczego

Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące urlopu wychowawczego. W myśl zmian, jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy.

Nowela wydłuża z 3 do 4 miesięcy okres równoczesnego korzystania z urlopu. Zmiany dotyczą też dzielenia urlopu, od dziś można korzystać z niego w pięciu odcinkach.

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom, którzy wcześniej byli zatrudnieni przynajmniej przez sześć miesięcy. Przebywający na nim rodzic podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu, ale nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego.

Poseł Barbara Bartuś z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podkreśla, że choć zmiany idą w dobrym kierunku, to wiele osób nie będzie mogło z nich skorzystać.

– Wszelkie zmiany, czy w urlopie macierzyńskim, czy w urlopie wychowawczym dotyczą tylko osób, które są zatrudnione na etat. Dziś, kiedy tak dużo młodych matek było zatrudnianych na różne umowy śmieciowe, albo w ogóle nie ma pracy, te wszelkie zmiany dotyczą niewielkiej grupy osób. Dzielenie urlopu na to, żeby mogła wziąć go matka i mógł wziąć ojciec – jeżeli jest to dobrowolność – to z pewnością jest to dobre. Jeśli jednak zmuszamy, dzielimy, jest to narzucone przez państwo, to już należy się zastanowić czy jest to słuszne – powiedziała poseł Barbara Bartuś.

RIRM

drukuj