Rozmowy pielęgniarek z zarządem CZD wznowione

W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka wznowiono negocjacje między strajkującymi pielęgniarkami a dyrekcją placówki. W nocy odbyły się kilkugodzinne rozmowy, które będą dziś kontynuowane. Projekt porozumienia ma zostać poddany pod głosowanie.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia powiedział, że sytuacja Centrum Zdrowia Dziecka jest dramatyczna. Obrady były poświęcone aktualnej sytuacji w instytucie, gdzie od ponad tygodnia trwa protest pielęgniarek.

Minister Zdrowia zaznaczył, że podczas wizyty w CZD potwierdził prawo pielęgniarek do strajku, zwrócił się jednak o zawieszenie protestu w obecnej formie polegającej na odejściu od łóżek pacjentów.

– Przypomniałem, że sytuacja Centrum jest rzeczywiście dramatyczna i to już nie tylko problem pozostawienia pacjentów bez opieki, ale także byt Centrum jest zagrożony w przypadku przedłużającego się strajku, ponieważ sytuacja, jeśli chodzi o zadłużenie CZD, wygląda w ten sposób, że w roku 2007 było to 68 mln zł, a na koniec 2015 roku 313 mln zł – zwrócił uwagę minister Konstanty Radziwiłł.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł kolejny raz zapewnił także, że resort będzie wywiązywał się z porozumienia podpisanego przez ministra Mariana Zembalę z pielęgniarkami jesienią ubiegłego roku.

RIRM

drukuj