Róża dla Maryi

Ojciec Święty Benedykt XVI złoży na Jasnej Górze
złotą różę, dar Papieża Pawła VI na obchody Milenium Chrztu Polski w 1966
roku. 40 lat temu Paweł VI miał ją
osobiście przekazać Królowej Polski, ale ówczesne władze komunistyczne nie
zezwoliły na pielgrzymkę Ojca Świętego do naszego kraju. Milenijną różę obecny
Papież najprawdopodobniej
przekaże na ręce generała Zakonu Paulinów w czasie swej prywatnej modlitwy
w kaplicy Matki Bożej w piątek, 26 maja.

Milenijna róża została przygotowana na uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski,
które były planowane na 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze. Miał w nich uczestniczyć
Papież Paweł VI, który pragnął odznaczyć sanktuarium jasnogórskie złotą różą
papieską. Na ponawiane wielokrotnie prośby o zezwolenie na przyjazd komunistyczny
rząd Polski odpowiadał negatywnie. Zgodnie z życzeniem Jana Pawła II w 1983
roku róża została umieszczona w Muzeum Watykańskim. Dopiero w lutym bieżącego
roku
Benedykt XVI zdecydował, by zgodnie z przeznaczeniem trafiła na Jasną Górę.
Jak powiedział o. Piotr Polek, wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Papieskiej Pielgrzymki do sanktuarium, przekazanie złotej róży dla Matki Bożej
jest wymownym
znakiem miłości Ojca Świętego do Królowej Polski i kontynuacją tradycji jego
poprzedników. – W kaplicy Matki Bożej Ojciec Święty nie wypowie słowa, ale
ten znak złotej róży mówi wszystko. Jest to z pewnością dar serca i wyraz miłości
do tego sanktuarium i do Matki Bożej, która wpisana jest w misterium Chrystusa
i w misterium Kościoła, któremu przewodzi Papież – stwierdził podprzeor klasztoru
jasnogórskiego. Jak zapewnił, kolejna róża zostanie umieszczona obok Cudownego
Obrazu Matki Bożej. Po prawej stronie ikony znajduje się już złota róża – dar
Jana Pawła II ofiarowany w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979
roku.

SJ, KAI

drukuj